Monumentaal Groen in Zutphen

Mijn woonplaats Zutphen staat bekend om zijn prachtig bewaarde historische binnenstad. Omdat deze vrij klein is en ook het oppervlak van de gemeente beperkt is, zijn er geen grote parken of bossages te vinden. In de omringende gemeenten echter des te meer. In Zutphen zelf zijn weinig echt oude bomen aan te treffen. De oudste exemplaren stammen waarschijnlijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw, terwijl enkele kleine parken en aanplantingen, met name aan de Singels rond de binnenstad, van rond de eeuwwisseling dateren. Hieronder staan een aantal Zutphense Bomen, ook van het buitengebied in de gemeente. U kunt een wandelroute volgen langs de eerste 23 bomen en boomgroepen. Zie het doorklik-kaartje.

Door de kleine foto's aan te klikken krijgt u een grote foto te zien.


1.
Haagbeuk
Rozengracht


2.
Paardekastanje
IJsselkade


3.
Vleugelnoten
IJsselkade


4.
Platanen
Bult van Ketjen


5.
Gymnocladus
Vispoortplein


6.
Robinia's
Vispoortplein


7.
Zuilvormige Eiken
Vispoortplein


8.
Populier
Badhuisweg


9.
Esdoorn
Raadhuissteeg


10.
Bomen op het
Oude Bornhof


11.
Beuk en Linde
bij
Drogenapstoren


12.
Paardekastanjes
en Platanen
Martinetsingel


13.
Esdoorns
Boompjeswal 


14.
Moerascypressen
Boompjeswal


15.
Noordse Esdoorn
Paardewal


18.
Catalpa's
Grote Gracht


19.
Paardekastanje
Coehoornsingel


20.
Watercypres
Coehoornsingel


21.
Plataan
Coehoornsingel


22.
Ginkgo
Sidneypark


23.
Paardekastanje
Hanzehof


24.
Populieren
IJsbaan

 
25.
Italiaanse
Populier

 
26.
Eik
Voorsterallee


27.
Lindes Begraafplaats
Warnsveldse Weg


28.
Treurwilg & Moeraseik
Hobbemakade


29.
Hemelboom
Lunettenplein


30.
Paardekastanjes
Ooyerhoek 

 
31.
Canadapopulier
De Mars

 


33.
Peer
De Hoven

 


34.
Walnoot
Voorsterklei

 

       

In Zutphen is op 8 april 2002 een Bomenstichting Zutphen e.o. opgericht. Deze stichting wil zich inzetten voor bomen, struiken en andere groene elementen en natuurwaarden in Zutphen en omstreken. We volgen het beleid van de gemeente(n) kritisch en proberen nieuw beleid te stimuleren en te ontwikkelen. Daarbij zoeken we de dialoog met de bevolking en de gemeente maar gaan confrontaties via bijvoorbeeld de media zo nodig niet uit de weg. 
Wilt u ons steunen, dan kunt u donateur worden door minimaal € 10,- per jaar te storten op girorekening 9313440 t.n.v. Bomenstichting Zutphen e.o.
Ook kunt u zich actief voor de Zutphense Bomenstichting inzetten, bijvoorbeeld als contactpersoon voor een wijk binnen Zutphen of voor een van de omliggende gemeenten.

Heeft u belangstelling, bel of mail dan met met
Jeroen Philippona (secretaris, tevens contactpersoon voor de landelijke Bomenstichting) 
 telefoon: 0575 - 540982
E-mail:
j.philippona@hetnet.nl

Bomenstichting Zutphen heeft een eigen website:

http://www.bomenstichtingzutphen.nl/

Home Nederlandse Versie---------Inhoudsopgave van deze website----------Home English Version

 

Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona

Laatste wijziging: 10 oktober 2012

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl