Bomenwandeling Zutphen 16:
Catalpa of Trompetboom

De Catalpa of Trompetboom (Catalpa bignonioides) is inheems in het Zuidoosten van Noord-Amerika. Al sinds 1726 is zij in Nederland in cultuur. Hij wordt vrij veel aangeplant in parken en plantsoenen. Dit fraaie exemplaar aan de Grote Gracht in Zutphen stond al jaren erg scheef en is in de zomer van 2000 in het water gevallen. Grappig genoeg leeft de boom ruim een jaar later nog volop: de gemeente heeft besloten de als monumentale boom geregistreerde Catalpa te laten liggen zolang hij nog leeft.* Hij is tussen 1900 en 1910 aangeplant. 

* Naschrift: in november 2001 heeft de gemeente Zutphen haar toezegging verbroken en de nog levende Catalpa doorgezaagd en verwijderd. De gemeente gebruikte als argument dat kinderen op de boom konden klimmen en in het water konden vallen. Een mijns inziens wat gezocht argument, er komen hier voornamelijk middelbare scholieren met zwemdiploma en voldoende besef van eigen verantwoordelijkheid. Jongere kinderen zijn hier steeds onder begeleiding van volwassenen. Erg jammer van deze bijzondere boom en kenmerkend voor het weinig boomvriendelijke beleid van deze gemeente. Dat de gemeente nu een jong exemplaar heeft geplant op de plaats van de gesneuvelde oude is niet meer dan billijk. Pas over vele decennia kan hij iets van de uitstraling van de oude boom verkrijgen. Gelukkig staat er ruim 100 meter westelijker aan de Grote Gracht nog een grote Trompetboom, die echter een meer normale, recht opgaande groeivorm heeft.

De tweede, in september 2007 nog levende Trompetboom aan de Grote Gracht, hier tijdens de bloei in juni.

 

De trompetboom valt op door de grote, heldergroene bladeren, die pas in juni verschijnen , door de uitbundige bloei met witte bloempluimen in juni - juli en later door de lange smalle peulvruchten: het is echter geen vlinderbloemige: de trompetboom behoort tot een eigen familie van trompetboomachtigen (Bignoniaceae).  

De Catalpa's zijn verwant aan de helmkruidachtigen, waaronder de leeuwenbek valt: de bloemen vertonen duidelijk overeenkomsten. 

terug naar Zutphen----------Home Nederlandse Versie-------------Home English Version