Bomenkaart Zutphen 24: Eik Voorsterallee

Binnen de gemeente Zutphen zijn relatief weinig oudere eiken te vinden. De zomereik is op het platteland in het oosten van Nederland de algemeenste boom. In de steden is hij veel minder aangeplant. Voor de oude binnensteden werd hij te groot en in de later gebouwde wijken plantte men liever sneller groeiende boomsoorten. In het centrum van Zutphen staan dan ook veel meer platanen, evenals de decoratieve paardekastanjes. In de buitenwijken probeert de gemeente dit wel goed te maken en zijn de laatste jaren vrij veel zomereiken aangeplant, met name langs grotere wegen als de Laan naar Eme.
Dit is één van de meest markante eiken op Zutphens grondgebied, ver buiten de bebouwde kom en op luttele meters van de gemeentegrens. 

Het fraaie, vrijstaande exemplaar, met een stamomtrek van 417 cm, hoogte van 19 m en kroonbreedte van 25 m, is naar schatting rond de 150 jaar oud en is te vinden in de weide nabij de hoek van Kapperallee en Voorsterallee.

De eik in nazomerkleed, oktober 2001.

Herfsttooi, 14 november 2001.

terug naar Zutphen----------Home Nederlandse Versie-------------Home English Version