Bomenkaart Zutphen 23: Italiaanse Populier

Voor veel mensen zijn dit de enige echte Populieren ! Op de stafkaarten van het Britse leger worden maar twee soorten bomen onderscheiden: "Bomen" en "Populieren" en met de laatste worden alleen de zuilvormige Italiaanse Populieren bedoeld !
De Italiaanse Populier ( Populus nigra 'Italica' ), ook wel Torenpopulier genoemd, is een variŽteit van de Zwarte Populier die waarschijnlijk in de 18e eeuw in Lombardije, Noord-ItaliŽ, is ontstaan. Sindsdien zijn Italiaanse Populieren in heel Europa zeer veel aangeplant als straatboom en voor het vormen van windkeringen, bijvoorbeeld langs fruitaanplantingen. Deze bomen zijn echter nogal gevoelig voor ziekten gebleken en leven meestal niet erg lang, waardoor hun populariteit sterk is afgenomen.
In Zutphen staan meerdere flinke exemplaren, bijvoorbeeld nabij de Berkel langs de Coehoornsingel, aan de Grote Gracht en op de foto hierboven, aan de Schimmelpennincklaan: forse knapen van 31 m hoogte en Ī 50 jaar oud. Sommige exemplaren leven overigens langer dan een eeuw, in Engeland was een in 1758 aangeplant exemplaar in 1984 nog in leven ( Mitchell, 1996), maar dat is een grote uitzondering. Dat ze redelijk stormvast zijn blijkt uit het feit dat de tientallen Zutphense exemplaren alle de zware storm van 27 oktober 2002 hebben doorstaan ! Bij de storm op 18 januari 2007 is er wel een exemplaar omgegaan aan de Schimmelpennicklaan. 

terug naar Zutphen---Zwarte Populier----Home Nederlandse Versie----Home English Version