Bomenkaart Zutphen 29: Populier aan de IJssel bij Zutphen

Op een schiereiland in de IJssel bij de Marshaven van Zutphen staat een kapitale Canadapopulier ( Populus x canadensis 'serotina' ). Velen zullen hem onbewust zien vanuit de trein wanneer deze de IJsselbrug passeert.
Het is n van die oudere, zware populieren die men juist in de rivier-uiterwaarden vaak heeft gespaard voor de bijl of motorzaag. Elders worden populieren veelal na enkele decennia gekapt. Hier worden ze vergeten en kunnen dan uitgroeien tot enorme kanjers. Deze knaap paart een hoogte en kroonbreedte van 30 meter aan een stamomvang van inmiddels 670 cm (september 2007). De leeftijd van deze snelgroeiende boom kan worden geschat op ongeveer 100 jaar: Canadese populieren groeien twee tot vier maal zo snel als eiken en beuken. Omdat ze zacht, makkelijk rottend hout en broze takken hebben leven ze niet zeer lang: 150 jaar is al een uitzondering en twee eeuwen zal wel het maximum zijn. Dit is echter ouder dan wat men gebruikelijk denkt, ook in kringen van plantsoenendiensten: men meent daar vaak dat peppels het na 40 of maximaal 60 jaar voor gezien houden. Voor sommige klonen van de Canada-cultivars is dat misschien het geval, maar er zijn genoeg voorbeelden van oudere populieren te vinden. Zeer zware Canadese populieren van zeker een eeuw oud zijn te zien bij de rune van
Nijenbeek bij Gietelo-Voorst, bij Deventer bij de stadscamping, bij Kasteel Bingerden net ten zuiden van Doesburg (allen in IJssel-uiterwaarden) , net ten noorden van Baak en in het Lauwersgrachtparkje achter Musis Sacrum in Arnhem.

De stam van nabij, februari 2003: de laatste jaren zijn tijdens de frequente hoogwater-perioden van de IJssel de wortels van de populier meer en meer bloot gespoeld door het snel stromende water. Het meten van de stamomtrek is daardoor lastig: de bodem ligt nu lager zodat een meting op 1,3 m hoogte nu lager zou zijn dan 15 jaar geleden. Vergelijking levert dan een geflatteerd beeld van de groeisnelheid op. Op 1,3 m hoogte van 1995 is de omtrek nu 6,7 meter, op het huidige punt echter 7,2 meter.  

terug naar Zutphen------Populier------Home Nederlandse Versie-------Home English Version