Baakse Bomen

Ongeveer 7 km ten zuiden van Zutphen en eveneens op de oostoever van de IJssel ligt het dorpje Baak, van verre herkenbaar aan zijn forse kerk met kapitale toren. Het dorp lijkt ontstaan bij Huize Baak, een flink landgoed met fraai geboomte, zoals hier twee platanen en daarachter een groep dikke paardenkastanjes. Oostelijk van het huis ligt een flink stuk loofbos op natte bodems met eik, es, linde, populier en beuk.

Aan de noordzijde van Baak, in de wei bij boerderij Het Bobbink, staat een zeer zware Canadapopulier van een mij nog niet duidelijke variŽteit (meest logisch is een "Baakse peppel"  P. x canadensis 'Gelrica'). Deze variŽteit is heel anders dan de onder oudere Canadapopulieren veel voorkomende "Serotina": in plaats van vrij dikke, stijve en opgaande takken heeft hij fijne en hangende twijgen. Ook is de kroon slanker van vorm. De pachter van het weiland, veehouder, zegt dat volgens zijn vader in diens jeugd, in de 30-er jaren, de boom al kaprijk was. De grond behoort tot het landgoed van Huize Baak. Dankzij de eigenaren staat de boom er nog altijd en is nu, met een leeftijd van naar schatting 100 tot 120 jaar, beland in de fase der eerbiedwaardige populieren-ouderdom.

De Baakse Peppel heeft een omtrek van 771 cm (1 november 2011; in november 2000 was dit 687 cm, in februari 2005  718 cm, in augustus 2008  750 cm,  de boom groeit dus nog 7,6 cm per jaar in omtrek: zeer snel bij een dergelijke omvang) en is daarmee in een nek aan nek-race beland met twee andere populieren nabij de IJssel rond Zutphen om de titel "dikste populier van Nederland".  Op de achtergrond rechts geboomte dat behoort bij Huize Baak.

Op de vorige foto is hij al op de achtergrond te zien, deze verweerde zomereik. Hier zien we de populier in de verte. De eik is vermoedelijk enige decennia geleden getroffen door de bliksem: hij mist zijn vroegere top en heeft hier duidelijk zichtbaar bliksemspoor langs de stam lopen. Hierdoor is hij ook hol aan het worden.

Zijn stamomtrek van 607 cm (november 2011) doet vermoeden dat hij minstens twee en misschien drie keer zo oud is als de populier (ik denk dat de eik tussen 1700 en 1750 is geplant), die hem in hoogte en dikte inmiddels is voorbijgestreefd. Wie het het langst zal volhouden is echter geen uitgemaakte zaak, de kans is klein dat de populier nog 50 jaar overeind blijft, terwijl niet mag worden uitgesloten dat de eik er over een eeuw nog staat, misschien in sterk gehavende vorm maar nog altijd levend.

 

Terug naar Home NL versie ------ Doesburg ----- Populier