Bomenwandeling Zutphen 10:
Bomen aan de Martinetsingel

Bij de Rechtbank aan de Martinetsingel staan deze fraai gevormde Paardekastanjes, die van ongeveer 1890 dateren. Ook op het binnenterrein van de Rechtbank staan enkele Paardekastanjes evenals Lindes, Zilveresdoorns, een Beuk en een Plataan. In de negentiger jaren is de Rechtbank sterk verbouwd en uitgebreid. Volgens de bouwplannen dienden deze bomen te sneuvelen. De bevolking kwam hiertegen in opstand, waardoor de bomen gespaard zijn gebleven. Door de bouwwerkzaamheden zijn de wortels echter wel aangetast, wat de bomen duidelijk niet te goede kwam. In 2004 is een Rode Paardekastanje gekapt wegens aftakeling; in 2007 zijn een beuk en een zilveresdoorn ook neergehaald, nadat aantasting door zwammen volgens een ingehuurd boomverzorgingsbedrijf een te groot valrisico opleverde. Dit toont eens te meer aan dat bouwactiviteiten en bomen elkaar slecht verdragen, tenzij er afdoende beschermingsmaatregelen worden getroffen. 

Aan de Martinetsingel staan ook enkele kapitale Platanen. In feite staan ze in de hier lopende droge gracht, een oude tak van de Berkel die eind negentiende eeuw is drooggelegd. Er zijn plannen om deze Berkeltak weer water te laten voeren, wat ongetwijfeld tot de dood van de Platanen zou leiden. Een lastige afweging voor hen die historie en stedelijk schoon aan het hart gaan.
Langs de singel nabij de rechtbank zijn rond 1900 Zilveresdoorns geplant, terwijl er, nabij de hoek met de Tademasingel, ook een flinke Fastiagata - eik valt te bewonderen. In de hoge bomen aan de Martinetsingel en rond de rechtbank nestelen flinke aantallen roeken, waar niet alle autobezittende medewerkers en bezoekers van de rechtbank blij mee zijn. Met de fiets reizen heeft hier duidelijk voordelen !
Helaas gaan er hierdoor onder de rechtbankmedewerkers stemmen op om de roeken te verjagen of zelfs de bomen toch te kappen. In 2007 is er een roeken-verjaagplan afgesproken tussen rechtbank en gemeente. Justitie neemt daarbij een deel van de kosten voor haar rekening. 

Het zicht vanaf de Martinetsingel op de Walburgiskerk op 22 december 2007. In de weelderige tuinen tussen de middeleeuwse stadsmuur en een oude tak van het riviertje de Berkel is een rijk assortiment boomsoorten te zien. Tot begin 20e eeuw lag hier de Bleek.   

terug naar Zutphen----------Home Nederlandse Versie-------------Home English Version