Bomenkaart Zutphen 6: Populier Badhuisweg Zutphen

Deze flinke populier aan de IJssel in Zutphen bij de Badhuisweg staat bij de plaatselijke scholieren bekend als de dikke boom. Volgens de Bomenstichting zou het een inheemse Zwarte Populier zijn, maar aan de bladvorm, de bast en de vertakking is te zien dat het hier om een hybride Canadapopulier gaat, zij het van een oudere kloon met een vrij onregelmatige vertakking. Hij zou volgens eerdere schattingen uit 1880-'90 stammen, maar mij lijkt, gezien de stamomvang van 4,80 m, (hoogte 27 m, kroonbreedte 22 m) ± 1910-'20 waarschijnlijker. 


                                                                    foto: Sija van der Meulen

Het schijnt een oude bakenboom te zijn die vroeger door de scheepvaart werd gebruikt als oriëntatiepunt: bakenbomen zijn door Rijkswaterstaat begin 20e eeuw veel geplant langs de grote rivieren. Ze dienden om de schipper de vaargeul te tonen, wanneer de waterstand in de rivier zodanig hoog was, dat ze oevers van de rivier niet konden zien. Tegenwoordig heeft men hiertoe allerlei moderne navigatieapparatuur. 

Deze foto , gemaakt op 30 augustus 1930 en onderstaande teksten, kreeg ik eind maart 2003 (via Astrid Werdmuller) van mevrouw Annie Dop-Reudink, een vroegere bewoonster van de Badhuisweg. Het gaat beslist om dezelfde populier. Hier is de boom zichtbaar niet ouder dan 10 tot 15 of hooguit 20 jaar, dus 1910-1920 als plantjaar komt aardig in de richting.

De populier op 8 januari 2004, ongeveer vanuit dezelfde hoek als in 1930. De tak linksonder is nog herkenbaar. De tak rechtsonder is niet meer aanwezig, zoals hieronder is te lezen. Op die plek zit inderdaad een flink litteken, dat na meer dan 70 jaar nog altijd bloedt.
Leuk is te zien hoe de boom zich heeft ontwikkeld van jong staakje tot markante bejaarde. Overigens kan de boom nog jaren mee, ondanks de wond maakt hij een zeer gezonde indruk. Hij staat pal op de westenwind maar deze drukt hem tegen de dijkhelling aan, zodat ik niet verwacht dat hij makkelijk wordt ontwortelt.

Beste Astrid,
Deze oude mensen hebben zich toch nog aan de e-mail enz. gewaagd. Vandaar het bezoek vorige week aan jullie site. Dan de boom van de Badhuisweg. Ik woonde er pal tegenover, natuurlijk op de oude rooilijn en de oude hoogte, van 1933 t/m 1939. Het verhaal van de bakenboom heb ik nooit gehoord; het zou kunnen zijn dat de schepen het gebruikten als markering voor de ingang van de ingang van de haven van het graanbedrijf van wormgoor. Over de ouderdom laat ik me niet uit maar waar is wel dat het grote litteken aan de rechterkant beneden is veroorzaakt in opdracht van mijn moeder. Ze vond dat ze gehinderd werd in het uitzicht op de IJssel. Helaas konden we verleden zaterdag niet. We komen nog wel veel in Zutphen; het blijft een mooi stadje.
vr.gr. A. Dop-Reudink

Beste Astrid,
gisteren was de oudste zoon met zijn vrouw hier en ik toonde trots de boom op een foto die ik genomen had met mijn verjaardagskado voor mijn elfde verjaardag, genomen op het toen nog kale veld aan de Badhuisweg. Hij was al wel fors hè? Nu moet de leeftijd wel te schatten zijn door biologen of aanverwante lieden.
vr.gr. Annie Dop-Reudink    

terug naar Zutphen----------Home Nederlandse Versie-------------Home English Version