Bomenkaart Zutphen 25:
Linden op de Begraafplaats aan de Warnsveldse Weg in Zutphen

Op de oude Algemene Begraafplaats van Zutphen aan de Warnsveldse Weg staan veel fraaie bomen en boomgroepen, terwijl het terrein ook een bijzondere botanische waarde bezit. De begraafplaats is in 1829 buiten de stadswallen aangelegd naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. Naast de ingang staat een beeldbepalende groep Hollandse linden die uit deze ontwerpfase dateren. Op de begraafplaats staan ook mooie (deels bruine) beuken, paardekastanjes, taxussen en een voor zijn soort enorme buxus. Aan de oostzijde ligt de Roomskatholieke begraafplaats, die omringd wordt door 30 fraaie bruine beuken. Aan de westzijde ligt een uit 1932-1942 stammende uitbreiding. Hier staan inmiddels flinke zuileiken en atlasceders.

 

terug naar Zutphen----------Home Nederlandse Versie-------------Home English Version