Bomenwandeling Zutphen 1:
Haagbeuken aan de Rozengracht

In Zutphen aan de Rozengracht stonden tot 25 augustus 2003 twee zwaar overhellende Haagbeuken, Carpinus betulus. Haagbeuken lijken oppervlakkig veel op de gewone Beuk door de vergelijkbare vertakkingsvorm en schors en de eveneens dichte kroon met vrij klein blad. In feite is hij meer familie van de hazelaar. Een overeenkomst met de Beuk is ook dat het beide schaduwbomen zijn die onder het scherm van andere boomsoorten kunnen opgroeien. De gewone Beuk weet zich vervolgens boven andere boomsoorten uit te werken en gaat domineren in het bos.
De Haagbeuk echter is een lage tot middelhoge boom die onder het scherm van bijvoorbeeld Zomereiken en Linden een tweede boomlaag vormt. Hij is inheems in Midden- en Zuidoost-Europa en is een warmteminnende soort, die het kustgebied mijdt. Van nature groeit hij op vrij vruchtbare, leemhoudende bodems met een goede vochtvoorziening. In Nederland zijn wilde haagbeuken o.a. te vinden in de Achterhoek en in Zuid-Limburg. De haagbeuk wordt vanwege de regelmatige kroonvorm veel aangeplant in parken en plantsoenen, ook als heg, want hij is uitstekend bestand tegen snoeien. Het hout is erg hard en taai en daardoor goed te gebruiken als hakblok. Het is echter niet geschikt voor buitenwerk omdat het daar snel door schimmel en andere rot wordt aangetast.
Oude haagbeuken zijn in de regio Zutphen zeldzaam. Een fors exemplaar staat bij " De Ehze " nabij Almen. Prachtige grillige oude haagbeuken zijn te zien in enkele Eiken-haagbeukenbossen in Duitsland, bijvoorbeeld i
n het Hasbruch nabij Oldenburg en in het Bentheimer Wald dicht ten oosten van Oldenzaal.

Dezelfde locatie vanuit een andere hoek in februari 2003. De rechter, sterkst overhellende Haagbeuk zal het naar ik vrees niet lang meer maken: na de zware storm op 27 oktober is er een scheur in de stam ontstaan. Naast de Haagbeuken staan aan de Rozengracht ook acht Noordse Esdoorns, van een roodbladige cultivar (Acer platanoides var. Reitenbachii), en een Gewone Esdoorn, maar toch weer van een speciale, bontbladige variŽteit, Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'. De Gewone Esdoorn is kerngezond, maar de rode Noordse Esdoorns staan er matig tot slecht bij en vergden de afgelopen jaren al veel onderhoud. Aan de overzijde van de gracht staan een lage, kronkelige Trompetboom (Catalpa) en een hoge, slanke Robinia (Valse Acacia). Enkele jongere, maar kenmerkend gevormde haagbeuken staan langs de Berkelkade, tweehonderd meter westelijker.
Naschrift 26 augustus 2003: op maandag 25 augustus heeft de gemeente de rechter haagbeuk inderdaad omgezaagd. Bij de jaarlijkse inspectie van het Zutphense bomenbestand ontdekte boomverzorger Frank van den Dool van het Apeldoornse bedrijf Eijkelboom dat de trekwortels van de haagbeuk waren afgeknapt (dit is vermoedelijk ook door de oktoberstorm veroorzaakt), waardoor de boom veel kans liep om te vallen. Met name omdat de boom dan op het aan de overzijde gelegen voetpad terecht zou komen, heeft men hem preventief gekapt. Door telling van de jaarringen van de stamvoet blijkt dat de boom 100 jaar oud was.

terug naar Zutphen----------Home Nederlandse Versie