Engeland 8

Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe


Engeland 8 - Kew Gardens


                                                                                                                             Foto Tim Bekaert

 De Royal Botanic Gardens of Kew in Londen zijn wereldberoemd. In deze al 3 eeuwen bestaande tuinen bevindt zich een fameuze collectie van planten van over de gehele wereld.  Hier het beeldbepalende Palm House in het centrum van Kew, gebouwd in 1844-48 door Richard Turner. Rechts is nog net het "Waterlily House" te zien.  In verscheidene tropische en subtropische kassen zijn exemplaren te vinden van talloze zeldzame plantensoorten. 

Er zijn echter ook prettig Hollands aandoende tulpen, hier op het "Palm House Terrace", met zicht op de "Palm House Pond" en het Museum No. 1. Kew Gardens heeft een oppervlak van 121 hectare, met een aantal sterk verschillende gedeeltes. Hierin zijn meerdere belangwekkende historische gebouwen te vinden. Kew is ook zeer rijk aan bijzondere bomen. Aan enkele van deze facetten wil ik op deze pagina aandacht besteden. 

Het zuurstokrose Kew Palace stamt al uit 1631 en is een intiem Koninklijk Paleis, nog steeds in gebruik door de koninklijke familie. Het wordt ook The Dutch House genoemd: het werd gebouwd door een Hollandse handelaar, Samuel Fortrey, uit baksteen in Hollandse stijl.  De Oosterse Plataan (Platanus orientalis) behoort tot het  selecte groepje bomen genaamd "The Old Lions": deze werden in 1762 aangeplant en behoren tot de oudste nog levende bomen in Kew Gardens.

Een Chinese Pagode domineert het zuidoostelijk deel van Kew Gardens. Deze 50 m hoge structuur werd in 1761 ontworpen door de architect Sir William Chambers. In 1845 werd Kew sterk uitgebreid. De toenmalige directeur, Sir William Hooker, hoofdarchitect Decimus Burton en landschapsontwerper William Nesfield ontwikkelden toen de structuur die nu nog bepalend is voor Kew. Nesfield ontwierp drie zichtassen vanaf het Palmhuis, waaronder de 850 m lange, door bomen geflankeerde 'Pagoda Vista'.  

Tot de ideeŽn van bovengenoemd trio behoorden ook meerdere kassen. Langs de Pagoda Vista ligt het door Decimus Burton ontworpen  Temperate House, een schitterende structuur van glas, ijzer, stuckwerk en steen. Het is de grootste uit het Victoriaanse tijdperk stammende kas ter wereld. De bouw werd gestart in 1859 maar door geldgebrek pas in 1898 voltooid. Er is een uitvoerige collectie gehuisvest van planten uit de gematigde en subtropische zones.  

Een landschap in het centrale deel van Kew Gardens. De tamme kastanje in het centrum is ťťn van de kastanjes die stammen uit het begin van de 18e eeuw, waarmee ze tot de oudste bomen van Kew behoren. 

Aan de zuidwestzijde van Kew ligt een grote, langgerekte vijver, fraai omzoomd door vele boomsoorten. Op een eilandje rechtsachter een groep moerascypressen (Taxodium distichum). Links daarvan op de achtergrond enkele mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum). Ten zuiden van de vijver ligt een heel bosje van deze soort en van kustmammoetbomen (Sequoia sempervirens).  

De vijver van de andere zijde. De oude zomereik op de achtergrond stond op 18 april 2007 al opmerkelijk vol in blad, niet zo vreemd in deze warmste april sinds het begin van de metingen. 

Hieronder enkele van de monumentale bomen van Kew. 

Een tweede van de "Old Lions" uit 1762 is deze Ginkgo. Het is een mannelijk exemplaar met een dubbele stam. 

Niet ver van de Ginkgo staat deze fraaie Hongaarse zilverlinde, Tilia x petiolaris of Tilia tomentosa 'Petiolaris', geplant in 1872. Naast de zilvergrijze bladkleur met lange bladstelen zijn de sierlijk afhangende takken kenmerkend voor deze variŽteit. Het is geen echte soort, maar vermoedelijk een hybride van de gewone zilverlinde met een andere soort. De meeste exemplaren, zoals bovenstaand in Kew, zijn geŽnt op een onderstam van gewone of zomerlinde. Ook kenmerkend is dat hij al snel splitst in drie verticale stammen en dat de kroon een smalle, verticale vorm heeft. De gewone zilverlinde, Tilia tomentosa, heeft rechtere, omhoogstaande takken en beduidend kortere bladstelen. 

Een Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) met de voor deze soort kenmerkende verticale vormgeving. In Kew is ook een groot aantal soorten Azalea's en Rododendrons te zien. 

Een schitterende boom is deze Kastanjebladige eik (Quercus castaneifolia), vlakbij het Waterlily House. In 1843 is het zaad van deze soort vanuit de Kaukasus naar Kew gebracht. Het jonge boompje is in 1846 op deze plaats uitgeplant. Inmiddels is het de grootste boom van Kew, met een hoogte van 33 m, een kroonbreedte van 38 m en een omtrek van 7,68 m. Het is daarmee ook het grootste exemplaar van deze soort buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied. De boom heeft de afgelopen decennia diverse zware stormen doorstaan zonder een tak te verliezen, terwijl veel andere bomen in Kew werden ontworteld of verwoest.  

De Kastanjebladige eik is inheems in de Kaukasus en in de bergen van Noord Iran. Op de noordhellingen van het Elboersgebergte, net ten zuiden van de Kaspische zee, groeien schitterende bossen. Er is hier nog een flink oppervlakte aan oerbossen. Deze zijn zeer soortenrijk. Dit is te danken aan het feit dat de IJstijden hier nooit ernstig hebben toegeslagen. Het gebied is daardoor een refugium voor talrijke in Europa uitgestorven boomsoorten uit het tertiair, de periode vůůr de ijstijden. In deze bossen groeien meerdere eikensoorten, esdoorns, linden, haagbeuken en de oosterse beuk. De kastanjebladige eik is er de grootste boom, met hoogtes tot 50 meter en stammen met een diameter van 3,5 meter, aldus een verslag van een Duits bosbouwkundig gezelschap.

Het pas ontloken blad van Quercus castaneifolia doet inderdaad sterk denken aan dat van een Tamme Kastanje. Het is iets kleiner, loopt wat smaller toe naar de top en  heeft relatief langere bladstelen. De boom zelf heeft een veel grijzere en minder diep gegroefde bast en meestal een elegantere, hogere groeivorm. Een jonger exemplaar staat nabij de Oosterse plataan en is in 54 jaar opmerkelijk snel uitgegroeid tot een brede knaap. 

Een tweede bijzondere eik in Kew is deze Lucombe Oak (Quercus x hispanica 'Luccombeana'). Het is een kruising tussen de moseik en de kurkeik. Deze kruising komt van nature veel voor in Zuid Europa, maar de Lucombe eiken stammen af van een kruising gekweekt door William Lucombe op zijn kwekerij in Exeter in 1762. Deze hybride is vrij veel aangeplant in Zuidwest Engeland, waar mede door het zachte klimaat zuideuropese soorten het opmerkelijk goed doen. 

Lucombe eiken doen, door het kolossale formaat en de lichtgrijze, gegroefde schors meer denken aan Moseiken dan aan Kurkeiken, maar hebben met de laatste gemeen dat ze hun blad niet verliezen in de winter. Aan de basis zijn de takken vaak sterk gezwollen.  

Een andere hybride die vrij veel is aangeplant in Engeland is de Turners Oak, Quercus x turneri 'Pseudoturneri'. Dit is een kruising tussen de zomereik en de steeneik. Ook Turners eiken blijven groen in de winter. Kenmerkend is de vertakking laag aan de stam.  

Het zuidwestelijk deel van Kew, nabij Queen Charlotte's Cottage en in de zogenaamde "Conservation Area", heeft een meer natuurlijk karakter. In april is het een feestelijke zee van Bluebells en Euphorbia's.                        

Kew grenst aan de Thames: na een intensief bezoek met talloze botanische hoogtepunten kan de vermoeide wandelaar hier neerzijgen en in stilte het aanschouwde verwerken.  Aan de overzijde liggen Richmond Park en Syon House. 

Zie voor uitgebreide informatie over historie, monumenten, bomen en planten in Kew de Website van Kew Gardens 

Leuke foto's en informatie zijn te zien op de http://www.monumentaltrees.com/nl/


Home Nederlandse Versie

Home English Version

Bomen in Engeland 1 - Fredville Park, Kent

Bomen in Engeland 2 - Oeroude taxusbomen

Bomen in Engeland 3 - Ceders van de Libanon

Bomen in Engeland 4 - Petworth Park, West Sussex

Bomen in Engeland 5 - Cowdray Park, West Sussex

Bomen in Engeland 6 - Croft Castle, Shobdon Oak, Knighthayes Court

Bomen in Engeland 7 - The New Forest

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona, met dank aan Jeroen Pater.

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl