Engeland 7

Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe


Engeland 7 - The New Forest

Het New Forest, gelegen in Hampshire, Zuid-Engeland nabij Southampton, is één van de grootste en meest natuurlijke bos- en heidegebieden van Groot-Brittannië. Het is bovendien bijzonder doordat er sinds de Middeleeuwen een doorlopende traditie van begrazing door landbouwhuisdieren: runderen, ponies en schapen en door herten is geweest. Delen van het bos (17.500 ha) zijn buiten de vee-begrazing gehouden ( de herten kunnen daar wel komen) , maar een groot gedeelte (20.000 ha) is langdurig door de begrazing beïnvloed en heeft daardoor een kenmerkende mozaïek-structuur gekregen: een in tijd en ruimte afwisselend spel van open en gesloten gedeelten: een halfnatuurlijk parklandschap. In de oudste bossen ( de ' ancient and ornamental woodlands ' ) vindt geen houtoogst meer plaats. Het zijn vooral oude beuken- en eikenbossen. Het New Forest is in 2005 verklaard tot Nationaal Park. 

Hierboven een kenmerkend halfopen begraasd landschap, op de overgang van weide naar bos. 

Boslandschap 1. De begraasde bossen van New Forest zijn vaak open en doorzichtig. Hier drie foto's genomen in het Mark Ashwood ten westen van Lyndhurst. De bodem is vrij schraal, de boomlaag bestaat hoofdzakelijk uit eik en beuk, soms haagbeuk, met als tweede boomlaag hulst, lijsterbes en een enkele taxus. De kruidlaag is hier grassig, maar wordt ook vaak gevormd door adelaarsvaren.  

Boslandschap 2. Waarschijnlijk waren in de latere Middeleeuwen tot in de 18e of zelfs 19e eeuw veel gebieden in Europa te vergelijken met dit landschap in het New Forest. 

Boslandschap3.

In de begraasde bossen staan veel oude beuken in hun laatste levensfase. 

De afstervende oude beuken bieden ruimte aan varens, kruiden en struiken en aan de natuurlijke verjonging van de bomen.

Eén van de oudste bomen van het New Forest is de Knightwood Oak. Bij de eik staat het hierboven afgebeelde informatiebord.  Het bord vermeldt dat de Knightwood Oak al groeit gedurende ongeveer 600 jaar. Wellicht is Hendrik VIII bij zijn bezoek aan het New Forest in 1510 langs de eik gereden, die toen ruim een eeuw oud zou zijn geweest. Het is nu de dikste eik van het bos, met een omvang van 7,5 m. Of de leeftijdsschatting reëel is vraag ik mij af. De eik wordt al bezocht sinds Victoriaanse tijden; op een stafkaart uit 1870 wordt deze boom "the Queen of the Forest"genoemd. 

De foto op het bord is rond 1900 gemaakt vanuit dezelfde hoek als onderstaande foto, genomen op 17 april 2007. De eik is dikker geworden, meerdere van de lagere takken zijn in de loop van de eeuw gevallen, maar is nog duidelijk herkenbaar. 

Net als veel oude beuken in het New Forest is de Knightwood Oak ooit geknot geweest, wat te zien is aan de vele takken die op dezelfde hoogte uit de stam ontspringen. 

De Rhinefield Drive

In het New Forest zijn ook op houtproductie gerichte aangeplante bossen van vooral diverse naaldbomen. De mooiste naaldbomen zijn te vinden langs de Rhinefield Drive. Langs deze rustige weg heeft men vanaf 1850 coniferen geplant, vooral Douglassparren, maar ook diverse andere soorten. Er is een wandelpad aangelegd met informatieborden, genaamd "The Tall Trees Trail", vanwege de vele voor Engeland zeer hoge naaldbomen. Hier een beeld nabij het begin van de Rhinefield Drive met grote Douglassparen. 

Een tweede sfeerfoto van de Tall Trees Trail. Astrid Werdmuller bij één van de grootste Douglassparren, 50 m hoog en met een omtrek van 5 m. 

Hier zien we Tim Bekaert, West-Vlaams mammoetbomenliefhebber 
(zie zijn website: www.monumentaltrees.com ), bij het bord met twee schitterende mammoetbomen aan een zijpad van de Rhinefield Drive. Het zijn de grootste en hoogste bomen van het New Forest, 51 en 47 meter hoog en met een stamomtrek van 9,35 en 8 meter. Volgens het bord wegen de bomen 105 ton. Tim heeft met hulp van enige wiskunde berekend dat de grootste boom een stamvolume van ongeveer 88 kubieke meter heeft, neem voor de rechter 62 m3, samen 150 m3, met een soortelijk gewicht van 0,7 kom je zo aan het gewicht van 105 ton. Zie een uitleg over volumemeting van bomen op Tim's website:  http://www.monumentaltrees.com/en/content/measuringvolume/

 

Op deze foto is Tim nog net te zien links van de grootste boom. Dit is tevens de hoogste mammoetboom van Engeland. Alleen enkele soortgenoten in het regenrijke Schotland zijn nog iets hoger. 

Tim Bekaert en Astrid Werdmuller aan de voet van de grootste mammoetboom. 

Het New Forest bestaat niet alleen uit bossen en halfnatuurlijke weiden, maar omvat ook grote heidevelden. Dit zijn de grootste overgebleven heidegebieden van Engeland en West Europa. Ze zijn licht geaccidenteerd en bestaan uit zowel droge als natte delen. Heel fraai zijn de uitgestrekte gaspeldoornvelden. Hier een beeld van de heide ten westen van Brockenhurst, ten zuiden van de Rhinefield Drive.  

De zachte vanillegeur van de overdadige bloemen is bedwelmend.

In hetzelfde heidegebied ontspringen stroompjes, die permanent drassige terreinen voeden. 

The famous New Forest is the largest forest-area in England. It is especially interesting because of its old tradition of grazed forests and its ancient and ornamental woodlands. In 2005 the New Forest was declared to be a National Park. 


Home Nederlandse Versie

Home English Version

Bomen in Engeland 1 - Fredville Park, Kent

Bomen in Engeland 2 - Oeroude taxusbomen

Bomen in Engeland 3 - Ceders van de Libanon

Bomen in Engeland 4 - Petworth Park, West Sussex

Bomen in Engeland 5 - Cowdray Park, West Sussex

Bomen in Engeland 6 - Croft Castle, Shobdon Oak, Knighthayes Court

Bomen in Engeland 8 - Kew Gardens

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona, met dank aan Jeroen Pater.

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl