Borkener Paradies

Het Borkener Paradies ligt vlak over de Duitse grens bij Emmen, bij de stad Meppen. Het is een vrij klein reservaat met een rivierduinenlandschap gelegen in een meander van de rivier de Ems. Het terrein wordt al eeuwen met runderen en paarden begraasd en biedt een afwisseling van open grasland, stuifduinen , struwelen en stukken gesloten eikenbos. Het vormt daarmee één van de weinige bewaarde voorbeelden van een bosweide ofwel Hudewald. De in open omgeving opgegroeide eiken hebben korte stammen, brede kronen en grillige vormen.

Kenmerkend voor het Borkener Paradies en soortgelijke begraasde terreinen is de ontwikkeling van fraaie zoom- en mantelvegetaties van doornstruiken, zoals hier te zien is van Sleedoorn en Meidoorn. Deze struiken breiden zich op de graslanden vegetatief uit. Door de doornstruiken beschermd tegen de begrazing groeien jonge eikjes op en ontwikkelen een open bostype. Een belangrijk verschil met de bosreservaten zonder begrazing is dat er steeds flinke open graslanden en uitgestrekte struwelen zijn. Bovendien is de eik hier de overheersende boomsoort: hij doet het hier beter dan de schaduwhoutsoorten beuk en haagbeuk, die in de onbegraasde bossen juist domineren. Dit landschapstype is zeer rijk aan broedvogels en dagvlinders. Andere voorbeelden van bosweides met oude bomen zijn te vinden in het Urwald Sababurg ten noorden van Kassel en het Stuttgarter Eichenhain. Meer informatie over de invloed van begrazing op de bosontwikkeling is te vinden in literatuur nr. 15: Frans Vera - Metaforen voor de Wildernis.

Een foto op 18 april 2004 tijdens het hoogtepunt van de Sleedoornbloei.

The Paradise of Borken is a small but beautiful reserve in Germany in the valley of the river Ems. It has a typical landscape of riverine dunes and small valleys with a grazed open forest of oaks with dense brushwoods of hawthorn and blackthorn, interspaced with meadows. It is very rich in songbirds.

Meer foto's van het Borkener Paradies-----------More pictures of the Paradise of Borken

Borken 1

Borken 2

Borken 3

Borken 4

Borken 5

Borken 6

Borken 7

Borken 8

Borken 9

Borken 10

Borken 11

 

Borken 12

Home Nederlandse Versie----terug naar Duitsland 3----Links----Germany 3-----Home English Version