Borken 4 In het Borkener Paradies is goed te volgen hoe in een extensief begraasd terrein grasland kan worden veroverd door doornstruiken: hierboven zijn vegetatieve uitlopers van de Sleedoorn te zien die binnendringen in het grasland. Tussen de Sleedoorns zijn (vaag) enkele jonge eikjes te ontwaren die daar door de Sleedoorns worden beschermd tegen vraat van de grote grazers. Op de achtergrond zijn ook meidoorns te zien.

Terug naar Borkener Paradies-----------------------------Verder naar Borken 5