Borken 12 Eikenstam begroeid met mos en, heel kenmerkend, Eikvaren ! Foto eind april 2001.

Dezelfde eik op 18 april 2004, vergezeld door landschapsecoloog Adri en bomenvriendin Astrid. Waarschijnlijk is de eik tijdens de zware storm op 27 oktober 2002 ontworteld. Wellicht blijft de eik liggend nog in leven, daar de wortelkluit nog contact met de bodem heeft.

Terug naar Borkener Paradies