Borken 9 Na een horizontale periode werd deze eik plots ge´nspireerd tot hemelbestormend gedrag ! Het gaat hier natuurlijk om een omgevallen eik, die nieuwe wortels heeft gevormd en een nieuwe stam. Net links van deze stam is vaag een linde te zien: een van de weinige die ik in het Paradies zag. Veruit de meest algemene boom is de zomereik, maar in vochtigere en meer lemige delen staan ook essen, haagbeuken en enkele zwarte populieren. De beuk ontbreekt geheel.

Terug naar Borkener Paradies------------------------------Verder naar Borken 10