Borken 5 Een fraai voorbeeld van het grasland dat langzaam dichtgroeit met oprukkende stoottroepen van sleedoorns en meidoorns , gevolgd door de officieren: eiken en eventueel ander geboomte.

Terug naar Borkener Paradies-----------------------------Verder naar Borken 6