Duitsland 3Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe

Bomen in Duitsland 3 - Iepen


In Duitsland zijn nog relatief veel oude iepen te vinden. Naar mijn indruk gaat het daarbij vaak niet zoals in het westen van Nederland om hybride iepen, maar om exemplaren van de inheemse soorten: bergiep, veldiep en fladderiep. Vooral de fladderiep lijkt daarbij nog vrij goed vertegenwoordigd. 

De fladderiep van Gülitz

In het dorpje Gülitz, zuidwestelijker gelegen, net in de deelstaat Brandenburg, staat een tegenwoordig vrij zeldzame boom: een oeroude fladderiep (Ulmus laevis) ! Het schijnt vroeger gewemeld te hebben van de oude iepen in Duitsland. Nu zijn ze door de Iepziekte merendeels geveld, al zijn er hier en daar nog oude exemplaren gespaard gebleven. Dit is vermoedelijk de oudste en dikste in leven zijnde iep van Duitsland en wellicht van Europa. Haar stam is hol en vol fraaie en bizarre vergroeiingen. De omtrek is 9,5 meter; de leeftijd wordt geschat op 400 - 500 jaar.

Steeliepen in Mecklenburg-Vorpommeren

In Mecklenburg Vorpommeren zijn nog vrij veel oude iepen te vinden. Bij nadere beschouwing blijken dit vaak fladderiepen, (Ulmus laevis, ook steeliep genaamd),  te zijn. Zo staat op een akker bij het plaatsje Boek, vlak ten oosten van het grote Müritz-meer, dit exemplaar. Met een stamomvang van 635 cm en een hoogte van 24 meter is het een markante verschijning, die een leeftijd van 200 á 300 jaar zal hebben bereikt. Hoewel de fladderiep niet resistent is voor de iepziekteschimmel loopt hij minder risico om door de iepziekte het loodje te leggen dan de andere inheemse soorten, de veldiep of gladde iep (Ulmus minor, ook U. carpinifolia genoemd) en de bergiep (U. glabra): de Iepenspintkevers, die de schimmel overbrengen, lusten de bast en de okselknoppen  van de fladderiep niet. De fladderiep leek nogal zeldzaam, zeker in Nederland. Recent is ontdekt dat vrij veel iepen, die eerder voor veldiepen of  Hollandse iepen werden aangezien, fladderiepen blijken te zijn. Toch was deze soort met name in Nederland niet algemeen: hij werd weinig aangeplant, daar het hout van matige kwaliteit is. 

Eveneens vlakbij Boek, op een oude stuifzandkop aan de rand van een visvijver, staat nog een bijzondere oude iep waaraan zelfs een speciaal wandelpad is gewijd. Ook dit is een fladderiep, met een korte brede stam die zich in drie forse takken splitst en een prachtige grillige kroon vormt. Hij zal wellicht meer dan driehonderd jaren tellen. De fladderiep kan met minder vruchtbare grond toe dan de veldiep. In de Müritz regio zijn her en der oudere fladderiepen aan te treffen. 


Het blad van nabij

De fladderiep of steeliep dankt zijn naam aan de bloemen en zaden, die aan steeltjes hangen en in de wind fladderen. Daarnaast is hij te herkennen aan de zeer asymmetrische bladvoet. De bast is tamelijk ruw en lichtgrijs en de kroon is vergeleken met andere iepensoorten nogal grillig vertakt. In de herfst vallen ze op door hun rozerode tot purperen herfstkleur. 

De aparte herfstkleur van dezelfde Steeliep.

Zie ook de pagina over Iepen.


Home Nederlandse Versie

Home English Version

12 Bomen in Duitsland 1 - Mecklenburg -Vorpommern 1 - Ivenacker Eiken

13 Bomen in Duitsland 2 - Mecklenburg-Vorpommern 2

14 Bomen in Duitsland 3 - Iepen

15 Bomen in Duitsland 4 - Vijf eeuwenoude Lindes

16 Bomen in Duitsland 5 - Drie Eiken in Thueringen

17 Bomen in Duitsland 6 - Oude bossen-1: Urwald Hasbruch en Elbholz

18 Bomen in Duitsland 7 - Oude bossen-2: Urwald Sababurg

19 Bomen in Duitsland 8 - Oude bossen-3: Bayerische Wald, Spessart en Hainich

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona, met dank aan Jeroen Pater.

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl