Duitsland 8Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe

Bomen in Duitsland 8 Oude bossen 3


#Bayerische Wald

#Eichhall en Rohrberg in de Spessart

#De Hainich in Thüringen

Links

  Bayerische Wald

In Beieren zijn sinds 1978 maar liefst 153 bosreservaten met een oppervlakte van meer dan 6500 hectare ingesteld. Hieronder ga ik op enkele hiervan wat dieper in. 
Het Bayerische Wald is een middelgebergte op de grens van Beieren en Tsjechië. Aan de Tsjechische zijde wordt het Bohemer Woud genoemd. Het is aan beide zijden van de grens vanouds begroeid met zware bossen. Van deze bossen zijn nog behoorlijke oppervlakten behouden, deels met een hoge natuurlijke kwaliteit. In beide landen zijn daarom ook Nationale Parken opgericht met het doel deze kwaliteit te behouden en zo mogelijk te versterken. Aan Duitse zijde ligt het Nationale Park Bayerische Wald. Dit bestaat grotendeels uit beboste berghellingen en toppen tot 1457 m hoogte. Delen van het bos hebben een zeer natuurlijk tot bijna oerwoud-karakter. Aan de Boheemse kant ligt het nog veel uitgestrektere Nationale Park Sumava. Daarbinnen liggen, naast hoogveengebieden, eveneens enkele bosreservaten met een zeer natuurlijk karakter.

Op de lagere hellingen groeit een fraai gemengd bos van beuk, zilverspar en fijnspar, met enkele esdoorns, essen en op plaatsen met stagnerend grondwater elzen. Hierboven zijn de zware stammen van oude beuken en een zilverspar te zien. Op grotere hoogte neemt het aandeel van de beuk af en dat van de fijnspar toe. Op de hoogste hellingen groeit een vrijwel puur fijnsparrenbos. 

De grootste zilverspar van het Beierse Woud, de Wastlhüttener Tanne, in het Hans Watzlik-Hain, bij Eisenstein bij de Tsjechische grens. Juist rechts ervan twee fijnsparren. 

De Wastlhüttener Tanne heeft een hoogte van 52 m en een omtrek van ruim 6 m. De leeftijd wordt geschat op 400 jaar. 

 

  Eichhall en Rohrberg in de Spessart

De Spessart is een lage bergrug (hoogste top 586 m) in centraal Duitsland, tussen Frankfurt en Würzburg. Het gebied is begroeid met beuken en eikenbossen. Vooral de eikenbossen zijn befaamd: het gaat hierbij om hoogwaardige oude aanplanten met wintereik, gericht op de produktie van het kostbare fineerhout. 

Centraal in de Spessart ligt het 10 hectare grote bosreservaat Rohrberg bij Rohrbrunn. Het is al in 1928 ingesteld vanwege de hier groeiende zeer oude beuken en vooral wintereiken: deze laatste bereiken leeftijden van 500 tot 800 jaar. Het is het oudste eikenbestand van Beieren.  Het bos dankt zijn vorm aan een eeuwenlang op de jacht gericht beheer waarbij eikels als zwijnenvoer dienden.   

Nabij Rohrbrunn is ook het in 2003 ingestelde nieuwe bosreservaat Eichhall te vinden. Het heeft een oppervlakte van 67 hectare en ligt op een hoogte van 360 tot 510 m boven zeeniveau. De tot meer dan 400 jaar oude, majestueuze wintereiken bereiken hier een hoogte tot 44 meter. Ze worden ondanks hun zeer hoge waarde voor de houtproductie niet meer gekapt.  Het gebied heeft een hoge ecologische waarde vanwege de bijzondere insecten, vooral veel zeldzame grote keversoorten als Heremietkever, Eikenboktor en Vliegend Hert, die in oude, deels vermolmde en holle bomen en het vele dode hout leven. Ook holenbroedende vogels als de Middelste bonte specht en de Withalsvliegenvanger komen hier voor, terwijl hier de enige kolonie in Duitsland van boom-broedende Gierzwaluwen is te vinden. Ook vele zeldzame paddestoelen zijn hier aan te treffen.

Zie voor meer informatie:  http://www.lwf.bayern.de/imperia/md/content/lwf-internet/veroeffentlichungen/lwf-spezial/01/lwf-spezial_01-05.pdf

en http://2004.lwf.bayern.de/waldinfo/nwr/eichhall.htm

 

  De Hainich

Vlak ten noorden van Eisenach, in Thüringen, is in de negentiger jaren het Nationaal Park de Hainich gesticht. Hier ligt op een hoge heuvelrug het grootste aaneengesloten natuurlijke loofbos van Duitsland. De bodem bestaat in hoofdzaak uit mergelkalk. Hierdoor groeit er een zeer soortenrijke vegetatie. 

Begin mei is de bodem van de gemengde beukenbossen van de Hainich een zee van daslook (Allium ursinum), die een heerlijke uiengeur verspreiden! Een forse oppervlakte van deze bossen is nu strikt reservaat: alleen natuurlijke processen bepalen de verdere ontwikkeling. In deze bossen was al decennia lang nauwelijks meer gekapt: ze grensden aan militaire oefenterreinen van de Sovjettroepen. Deze bossen hebben daardoor een sterk natuurlijk karakter. De beuk is de alom overheersende boomsoort, maar afhankelijk van bodem en lokale waterhuishouding groeien er ook verschillende andere soorten: gewone en noordse esdoorn, es, haagbeuk, bergiep, zomer- en wintereik, zwarte els, berk, zwarte populier, ratelpopulier en verschillende wilgensoorten.    
In het voorjaar wordt de bodem bedekt door een groot aantal soorten voorjaarsbloeiers.  In totaal komen er meer dan 800 soorten bloeiende planten en meer dan 1500 soorten paddestoelen voor.
Van belang is het gebied ook voor verschillende zoogdieren (bijvoorbeeld wilde kat en boommarter), vogels (waaronder 7 soort spechten) en insecten.  

Voor meer informatie: http://www.nationalpark-hainich.de/


  Home Nederlandse Versie

Home English Version

12 Bomen in Duitsland 1 - Mecklenburg -Vorpommern 1 - Ivenacker Eiken

13 Bomen in Duitsland 2 - Mecklenburg-Vorpommern 2

14 Bomen in Duitsland 3 - Iepen

15 Bomen in Duitsland 4 - Vijf eeuwenoude Lindes

16 Bomen in Duitsland 5 - Drie Eiken in Thueringen

17 Bomen in Duitsland 6 - Oude bossen-1: Urwald Hasbruch en Elbholz

18 Bomen in Duitsland 7 - Oude bossen 2: Urwald Sababurg

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona, met dank aan Jeroen Pater.

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl