Borken 1 Het Borkener Paradies ligt in een meander van de rivier de Ems. Deze heeft zandige afzettingen gedeponeerd waarop duinvorming heeft plaatsgevonden. Hierboven een open rivierduin en een gedeelte dat is dichtgegroeid met zomereiken. Door de extensieve begrazing met runderen en paarden is er een dynamisch evenwicht tussen open en meer gesloten gedeeltes in dit halfnatuurlijke parklandschap.

Terug naar Borkener Paradies-----------------------------Verder naar Borken 2