Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe


Frankrijk 4: De Morvan, een bomenparadijs.

Midden in Bourgondië ligt de Morvan, een vrij lage bergrug. Het is een noordelijke uitloper van het Massif Central. De kern wordt gevormd door oude graniet bergen. Deze zijn sterk  bebost. De natuurlijke vegetatie bestaat er uit gemengde beuken-wintereikenbossen, afgewisseld met elzenbroekbos langs riviertjes. Sinds de 19e eeuw zijn hier ook veel naaldbossen aangeplant met vooral fijnspar, zilverspar en douglasspar. Hier een beekdal nabij St.Prix met zicht op de beboste hellingen van de Mont Beuvray, met 821 meter één der hogere toppen van de Morvan.  

Op de top van Mont Beuvray heeft van 150 vóór Chr. tot het begin van onze jaartelling de Keltische (Gallische) vestingstad Bibracte gelegen. Deze is door Julius Caesar veroverd en beschreven en door Keizer Augustus verplaatst naar Autun. Op de berg is sinds de 19e eeuw uitvoerig archeologisch onderzoek gaande naar Bibracte, waar inmiddels een groot museum aan is gewijd. De berg is nu zwaar bebost met fraai oud beuken-wintereikenbos. Langs de route naar de top staan prachtige grillige oude beuken, die men "les queules" noemt en die hun mysterieuze vormen te danken hebben aan speciaal snoeiwerk. 

Deze beukenrijen zijn oorspronkelijk geplant als begrenzing van de weg naar de top van Mont Beuvray. Deze was voor een groot deel met weiden bedekt. Sinds midden 19e eeuw is de berg weer bebost geraakt. Op de top is nog een flinke weide waar van een fantastisch uitzicht kan worden genoten. 

In de Morvan is vrij veel eikenbos te vinden. Hier en daar staan ook oude solitaire eiken. Daaronder is dit exemplaar, langs het riviertje La Canche bij La Celle en Morvan, een uitblinker. Stamomtrek 6,5 meter, kroondiameter ruim 30 m. Coördinaten: 4.18375, 47.0089.

Iets ten oosten van St.Leger sous Beuvray ligt het kasteel Montaugéy. Hier pronkt de grootste Atlasceder van de Morvan met een omtrek van 8,8 meter en een hoogte van meer dan 30 meter, waarmee hij ook internationaal hoge ogen gooit.  De ceder staat langs een afgesloten pad. Wie de eigenaren van het landgoed om toestemming vraagt de boom te bewonderen, zal deze vast krijgen.  Coördinaten: 4.1258, 46.9205. 

Vlak naast de ceder liggen de restanten van wat de dikste tamme kastanje was van de Morvan, met een omtrek van niet minder dan 10,9 meter. Tamme kastanjes zijn vooral in het zuidoosten van de Morvan flink algemeen, als solitaire boom in het agrarische landschap. 

In de Morvan zijn veel landhuizen te vinden. De eigenaren hebben in de late negentiende eeuw vaak één of meer mammoetbomen (Sequiadendron giganteum) aangeplant, zoals hier bij La Celle en Morvan. Coördinaten: 4.1767, 47.0113.

Een zeer indrukwekkende mammoetboom staat in een grote stadstuin in Autun. Met een hoogte van 41 m en een omtrek van 8,6 meter is het één van de grotere exemplaren in Frankrijk. Hij is te vinden aan de Rue de l'Arquebuse iets ten oosten van het centrale plein Champs de Mars (coördinaten: 4.30276, 46.95026). 


Home Nederlandse Versie

Home English Version

Bomen in Frankrijk 1 - oude solitaire eiken

Bomen in Frankrijk 2 - oude eikenbossen

Bomen in Frankrijk 3 - enkele oude bomen

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona, met dank aan Jeroen Pater.

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl