Lochem

Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe


                                                   Bomen in de omstreken van Lochem 2                                                                                               

Kasteel Ampsen

Vlak ten noorden van Lochem ligt Kasteel Ampsen, het grootste van de kastelen in deze gemeente. Het wordt omgeven door een fraai landgoed met een flinke oppervlakte bos. Hier een beeld van het huis vanuit het zuiden, de achterzijde. 

Het kerkpad van Lochem naar Kasteel Ampsen, het eikenlaantje, wordt omzoomd door fraai oud geboomte. Vooral deze groep Zomereiken van ongeveer 250 jaar spreekt tot de verbeelding. Het schijnt dat dit laantje vroeger de "Twaalf Apostelen" werd genoemd, naar de twaalf erlangs groeiende oude eiken, waarvan er nu nog negen in leven zijn.

Het laantje op een zomerdag in close-up. De zware eiken vallen op door hun gezondheid en hun jaarlijks volle bladertooi. De bruine beuken en lindes langs het laantje zijn minder oud.

Dezelfde twee eiken in wintersilhouet. Vooral de rechter boom heeft een zeer dicht vertakte, gezonde kroon. 

De dikste der Ampsense eiken heeft een omtrek van 590 cm (2011) en toont enige gelijkenis met de eik van Verwolde op jongere leeftijd. De rechter eik is enkele jaren geleden gekapt. Hij was al jaren ongezond en vertoonde een afwijkende, ijle kroon. Hij was ongeveer 130 jaar oud. 

De dikste eik staat in 2008 dun in het blad. In een holte in de stamvoet zit een biefstukzwam. Dit hangt vast samen: de eik heeft vermoedelijk een verminderde weerstand. Hoe lang we nog mogen genieten van deze eik ? Ook Rob Weimer, bestuurslid van de Zutphense Bomenstichting met decennia ervaring als boombeheerder, kan het niet zeggen. 


De Velhorst

Nabij het dorpje Almen, halverwege Zutphen en Lochem langs de Berkel, ligt in het gelijknamige landgoed de fraaie buitenplaats De Velhorst, sinds 1972 in eigendom van Natuurmonumenten. Nabij het landhuis liggen enkele mooie stukken eiken- en beukenbos en staan meerdere monumentale Zomereiken. De dikste eik ziet u hier achter het huis, een knaap met een stamomvang van 596 cm (oktober 2008) en een hoogte van 27 meter. Het huis stamt gedeeltelijk uit 1741. Van een in 2002 omgewaaide eik in een bosje voor het huis kon de bewoner de heer Stumpel de jaarringen tellen: 260 jaar: deze eik bleek tegelijk met de bouw van het landhuis te zijn ontkiemt. Waarschijnlijk zijn de verschillende zware eiken rond De Velhorst in dezelfde periode aangeplant. In het beheersplan van Natuurmonumenten wordt gesteld dat verschillende andere vrijstaande bomen rond het huis rond 1820 zijn geplant, toen tegelijk met een uitbreiding van het huis een renovatie van het park in Engelse landschapsstijl werd uitgevoerd. 

De dikste Velhorster eik, zomer 2007. Helaas is er de laatste jaren duidelijk sprake van taksterfte bij deze eik. In de stam zijn gaten te zien, waarschijnlijk  gemaakt door de larve van een boktor.  De vermoedelijk even oude, iets slankere en hogere eik naast het toegangshek, heeft minder last van taksterfte. Wel zit er een diepe holte onderin de stamvoet, maar die lijkt de eik nog niet te deren. In het bos aan de oostzijde van de oprijlaan staan tot 35 m hoge eiken, naast even hoge beuken. Nabij de ingang van de oprijlaan, langs de Lage Lochemse Weg, staan imposante en nog hogere Douglassparren. 

Het fraaie landschap ten westen van het huis. 

Voor meer foto's van De Velhorst zie beukenbos en herfstbeuken op de Velhorst


Home Nederlandse Versie

Home English Version

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Lochem 1

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona, met dank aan Jeroen Pater.

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl