Beukenbos op De Velhorst

Op het Landgoed De Velhorst, aan de Berkel vlak ten oosten van Almen, zijn enkele kleine maar fraaie percelen oud beukenbos te zien. Dit stuk, grenzend aan de boomgaard en moestuin, wordt het "Boombosch" genoemd. De eigenaar, Natuurmonumenten, laat hier stervende en dode bomen staan, wat gunstig is voor paddestoelen, holenbroeders onder de vogels, vleermuizen en diverse insekten. In tegenstelling tot op de Veluwezoom zijn in de Graafschap en de gehele Achterhoek relatief weinig beukenbossen te vinden. Naast naaldbosaanplanten uit begin 20ste eeuw op heideontginningen op de hoger gelegen zandgronden zijn er plaatselijk veel oudere kleine loofbossen, waarin vaak de zomereik domineert. Deze zijn kenmerkend voor het Achterhoekse kampenlandschap dat vooral op een aantal landgoederen rond Vorden maar ook rond Winterswijk vrij goed bewaard is gebleven. Deze loofbossen en bosjes liggen juist in de laaggelegen delen, vaak langs beken.
De beuk is een schaduwboomsoort die onder natuurlijke omstandigheden zonder veel grote grazers andere boomsoorten op den duur verdringt en een dominante positie inneemt op plaatsen die niet te droog en voedselarm en evenmin te nat zijn.

terug naar Beuk--------- Lochem