Nederlandse Versie

Home

Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe - English Version


De 'Dikke Boom', Nederlands dikste eik op Landgoed Verwolde bij Laren - Gelderland

Nederland staat bekend als een boom-arm land. Hoe onjuist dit is blijkt als u met mij meereist langs een aantal bijzondere bomen in Gelderland. Vertrekpunt is mijn woonplaats Zutphen. Op fietsafstand is vanuit hier een keur aan monumentale en bijzondere, vaak oude bomen te bezoeken. Het aantal landelijke toppers qua afmetingen en leeftijd is daarbij opvallend. Niet zo vreemd echter gezien het zeer gevarieerde oude landschap en de vele landgoederen en kastelen in deze omgeving.  De reis voert langs een flink aantal bomen, gerangschikt per gemeente, in De Graafschap, de IJsselvallei en langs de Veluwezoom.
Zie pagina 1 tot en met 17.


In het tweede deel van deze website ( pagina 18 t/m 44) zijn enkele van de oudste en meest indrukwekkende bomen van Noordwest- en Midden - Europa te zien. Daarbij valt op dat met name van de inheemse soorten eik, linde en taxus veel grotere aantallen echt oude exemplaren voorkomen dan in Nederland. Ook zijn de oudste exemplaren duidelijk ouder en vaak ook dikker dan in ons kikkerlandje. Meer dan bij ons hebben traditie, mythologie, folklore en respekt voor de boompatriarchen, een eeuwenlange bescherming tegen bijl en vuur geboden. Daarbij speelden de grotere oppervlakte aan bos, de feodale bezitsverhoudingen en lokaal ook oude landgebruiksvormen met boomweides een rol. Ook de in het buitenland vaker voorkomende steviger, voldoende diep ontwaterde maar toch vruchtbare bodemsoorten bieden meer mogelijkheid voor bomen om hoge leeftijden en grote afmetingen te bereiken.


Vervolgens zijn er een reeks boomsoorten - pagina's, elk gewijd aan een speciale boomsoort en tenslotte is er een groep " Persoonlijkheden en Prachtplekken " over bijzondere bomen of gebieden met een rijke bomenhistorie.


Inhoudsopgave van deze website


Boombeschrijving

Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en letterloos.

Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.

Hun wortels houden
van de aarde.

Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.

Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.

Want een boom,
een boom is een bruiloft.

Uit: Hans Andreus - Zoon van Eros


In Zutphen is op 8 april 2002 de Bomenstichting Zutphen e.o. opgericht. Deze stichting zet zich in voor bomen, struiken en andere groene elementen en natuurwaarden in Zutphen en omstreken. We volgen het beleid van de gemeente(n) kritisch en proberen nieuw beleid te stimuleren en te ontwikkelen. Daarbij zoeken we de dialoog met de bevolking en de gemeente maar gaan confrontaties via bijvoorbeeld de media zo nodig niet uit de weg. 
Wilt u ons steunen, dan kunt u donateur worden door minimaal € 10,- per jaar te storten op girorekening 9313440 t.n.v. Bomenstichting Zutphen e.o.
Ook kunt u zich actief voor de Zutphense Bomenstichting inzetten, bijvoorbeeld als contactpersoon voor een wijk binnen Zutphen of voor een van de omliggende gemeenten.

Heeft u belangstelling, bel of mail dan met met
Jeroen Philippona (secretaris, tevens contactpersoon voor de landelijke Bomenstichting) 
 telefoon: 0575 - 540982
E-mail:
jphilippona@hetnet.nl

Voor meer informatie: http://www.bomenstichtingzutphen.nl/


Home English Version

Inhoudsopgave van deze website

Links & Literatuur - verwijzingen naar literatuur en andere websites over bomen

Nieuwste pagina's


In 2010 is een prachtig boek over bomen verschenen: 

Bijzondere bomen in Nederland, 250 verhalen

Spijkerboom, koortsboom, poppebeam, snelwegeik, moeierboom, trouwlaantjes, grensbomen, boomboeketten. Nederland staat vol met bijzondere bomen die stuk voor stuk een bijzonder verhaal hebben. De Bomenstichting heeft in samenwerking met uitgeverij Boom deze schitterend uitgevoerde publicatie uitgebracht. 'Bijzondere bomen in Nederland, 250 verhalen' gaat over bomen die opvallen door hun historie, de plaats ervan in de samenleving, of waarom ze geplant zijn. Het gaat ook over de oudste, dikste en hoogste bomen.


Auteurs / fotografen: Girbe Buist, Leo Goudzwaard, Bert Maes, Han van Meegeren, Frank Moens, Jeroen Philippona en Koos van Zomeren. Met een voorwoord van Jan Terlouw. 

Voor meer info: zie de website van de Bomenstichting

Te koop bij de betere boekhandel

Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona

Laatste wijziging: 17 februari 2013

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl