Bomen van Kasteel Rhederoord

Zomereiken en Mammoetbomen op de zonnige zuidhelling voor Kasteel Rhederoord. Dit imposante landhuis ligt op een prachtig punt, nabij De Steeg aan de rand van de Veluwezoom, uitziend over de IJsselvallei. Het Kasteel is in 1746 gebouwd door Willem Reynier Brantsen en in de 19e eeuw uitgebreid. Hij liet een park ontwerpen door Jacob Marot maar stapte later af van diens strakke ontwerp. Het huidige park wordt nog sterk bepaald door het ontwerp van de Duitse landschapsarchitect Eduard Petzold in 1868. Het park valt op door de ruimtelijke aanleg volgens de Engels Landschapsstijl en door het fraaie bomenbestand: zomereiken , beuken en tamme kastanjes stammen deels nog uit begin 19e eeuw, fraaie bruine Beuken, esdoorns en sequoia's uit de aanleg van Petzold in 1868.
 De bovenste 7 foto's op deze pagina, allen van de boomweide aan de zuidzijde van het kasteel, zijn genomen begin november 2003.

En van de twee groepen Mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum) van Rhederoord, aangeplant in 1868. De Sequoia's zijn inmiddels 35 tot 39 m hoog (gemeten met een Nikon laserapparaat) en hebben stamomtrekken van 4 tot 6,6 meter. Het park vormt tegenwoordig een onderdeel van het Nationale Park de Veluwezoom van Natuurmonumenten. De hele Veluwezoom is rijk aan landgoederen en oudere bossen met fraai geboomte. Met name langs de randen is de bodem vruchtbaar: op de zandige stuwwallen liggen ook lssgronden. Bovendien treedt er langs de zuidhellingen veel water aan het oppervlak: ideale groeicondities voor bomen, die hier dan ook forse afmetingen bereiken. Naast Rhederoord kan daarbij gedacht worden aan Sonsbeek, Zijpendaal en Angerenstein bij Arnhem, aan Kasteel Rosendael , Beekhuizen bij Velp, Kasteel Middachten en aan de Hof te Dieren.

 

Dezelfde breed uitwaaierende Zomereik als op de eerste foto vanuit een ander standpunt. Dit exemplaar is net als de groep Bruine Beuken links in 1868 aangeplant. Enkele eiken op het terrein zijn ouder en dateren van kort na 1800.

Een stemmig overzichtsplaatje met links enkeleTsuga en Chamaecyparis exemplaren, net als de Mammoetbomen (hier rechts op de achtergrond) coniferen, inheems in het westen van de Verenigde Staten en Canada. 

Een fraai groepje gewone esdoorns (Acer pseudoplatanus), naar mijn inschatting eveneens geplant rond 1868. Hoewel deze soort in ons land veel kan worden aangetroffen in stadsplantsoenen en door zijn sterke verjonging in bossen op vruchtbare bodems vaak zeer opdringerig is, zijn er weinig oude en waarlijk monumentale exemplaren van de gewone esdoorn te vinden in ons land. Het is geen echt inheemse soort, vr de mens zich ermee ging bemoeien was hij hooguit doorgedrongen tot in het Zuid-Limburgse heuvelland. De meest typische natuurlijke groeiplaatsen liggen in de Alpen en in middelgebergten, vooral wanneer er kalkrijke bodems voorkomen. Vreemd genoeg zijn er buiten het natuurlijke verspreidingsgebied in Schotland vele prachtige en tot vier eeuwen oude exemplaren te vinden. Blijkbaar bestond de traditie om Esdoorns te planten in Nederland in die periode niet of zijn de omstandigheden hier minder geschikt. Op de achtergrond het op de Veluwezoom alom tegenwoordige beukenbos.

Tot slot nog een sfeervol herfstplaatje van de zuidwestelijke bosrand met eiken en beuken. Ook aan de noordzijde van Kasteel Rhederoord zijn overigens oude bomen van verscheidene soorten te vinden. Recent zijn er wel meerdere oude beuken en kastanjes gesneuveld.

De tweede groep mammoetbomen staat aan de bosrand en bestaat uit 6 bomen. Van de zuidzijde vormen zij een massief groene wand van de bodem tot 35 meter hoogte. 

Aan de boszijde rijzen de kale stammen hoog op. 

 

Ook deze Tamme Kastanje (omtrek 582 cm) is mogelijk al rond 1800 aangeplant en daarmee n van de oudere nog aanwezige bomen op het landgoed.

De onderstammen van deze vier gente bruine beuken zijn flink gezwollen. Het rechter exemplaar heeft een omtrek van 5,8 meter. 

Aan de oostrand van de weide staat een zware zomereik met een stamomtrek van 5,8 meter en een enorme kroon.  Deze stamt vermoedelijk van rond 1800. 

De late avondzon bij Rhederoord op de avond van 29 april 2008. 

Aan de noordzijde van Kasteel Rhederoord is het park eveneens erg mooi: boomgroepen, bosjes, Rhodondendronstruwelen en gazons omringen het Kasteel. Aangrenzend liggen de uitgestrekte bossen van de Veluwezoom. Onder de zware solitairen vallen een plataan, enkele moseiken, beuken en een fraaie groep Nootkacypressen (Chamaecyparus nootkatensis) op.

Home Nederlandse Versie---Engeland---Mammoetboom---Links---Home English Version---England (english)