Bowthorpe Oak

De Bowthorpe Oak is met een stamomtrek van 13,16 meter (Jeroen Pater, 2006) de dikste zomereik van Groot Brittannië. Alleen twee bouwvallige wintereiken zijn nog een fractie dikker. Het is, in tegenstelling tot Majesty, the Fredville Oak, een knot-eik. De meeste zeer dikke Britse eiken zijn knoteiken; blijkbaar werden in dit land al vanaf de Middeleeuwen eiken en andere boomsoorten veelvuldig geknot.
De Bowthorpe Oak is te vinden in Lincolnshire, zo'n 120 km ten noorden van Londen, nabij het plaatsje Bourne, noordwestelijk van Peterborough en wordt vaak beschouwd als één van de oudste eiken van het land. Zijn leeftijd werd tot voor kort, op basis van een meting van de stamomtrek rond 1800 van 37 voet (ruim 11 meter), geschat op 800 à 1000 jaar. Recent hebben echter zowel een jonge student, Alexei Rivera (pers. mededeling), als een in Harris, Harris & James (2003): Oak, a British History geciteerde onderzoeker, op basis van jaarringtellingen aan een geëxposeerd deel van het hout gekonkludeerd, dat deze ongeveer 550 tot 600 jaar oud is. De stam is volledig hol, maar de kroon maakt nog een vitale indruk. Helaas is door de zware storm op 27 oktober 2002 een grote tak afgebroken.

Deze foto is afkomstig van een Japanse website over oude bomen in Engeland op: http://www.wood.jp/kaibori/

Zie voor fraaie foto's van de Bowthorpe Oak ook de website van Jeroen Pater: http://www.monumentaltrees.eu/html_pagina/engeland/bowthorpe.html

Home Nederlandse Versie----Eik----Engeland----Links----England----Home English Version