Windsor Great Park

Windsor Great Park is a remnant of the former Royal hunting area south of Windsor Castle and has a large area of sweeping deer lawns with scattered ancient pollard oaks, called dodgers. Many of them are several centuries old and some seem to date from medieval times.

Windsor Great Park is een restant van de vroeger veel grotere koninklijke jachtterreinen nabij Windsor Castle in Engeland. Het heeft bossen en uitgestrekte graslanden met verspreid staande oude eiken, veelal knot-eiken. Vele eiken zijn enkele honderden jaren oud en sommige schijnen nog uit middeleeuwse tijden te dateren. In het gebied staan enkele duizenden van deze knot-eiken, die daarmee een zeer waardevolle verzameling van oude bomen vormen. Deze oude solitairen zijn vaak hol en zijn gastheer voor talloze andere organismen, zoals mossen, korstmossen, paddestoelen, insecten, zoogdieren waaronder boommarters en vogels. Dit type halfopen landschap met oude knoteiken is kenmerkend voor Groot BrittanniŽ en uniek in Europa.

One of the huge oak pollards in Windsor, with its girth of 10 m ( 33 feet) dating probably from before Elisabethan times. For more information on oak pollards and other ancient trees in Great Brittain see the very interesting website Ancient Tree Forum.

…ťn van de reusachtige knoteiken van Windsor, met zijn 10 m omtrek waarschijnlijk meer dan 500 jaar oud. Voor meer informatie over knoteiken en andere oude bomen in Groot BrittanniŽ zie de zeer interessante en informatieve website Ancient Tree Forum.

The same oak nearby.

Idem. Deze foto's maakte ik in 1978; bovenstaande eik schijnt nog in leven te zijn.

Home Nederlandse Versie---Engeland---Links---England---Home English Version