Warnsveld

Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe


Bomen in Warnsveld en omgeving - 1

Vlak bij Zutphen ligt Warnsveld, een lommerrijk dorp. Enkele bijzondere locaties worden hier getoond.

Hier een blik op de entree vanuit het westen van het oude dorp Warnsveld. De weg splitst zich rond Huize Alpha en de daarachter gelegen middeleeuwse Martinuskerk. Rechts de noordwesthoek van De Overtuin met enkele forse zomereiken. 

De Overtuin bij Huize Welgelegen

Bij Huize Welgelegen, aan de Bonendaal in Warnsveld ligt de Overtuin. Samen met de Martinuskerk en Huize Alpha vormt de tuin met zijn fors geboomte de herkenbare entree van het oude dorp aan de Zutphense zijde. De Overtuin is niet zeer groot, maar wel buitengewoon fraai aangelegd in 1832 in de Engelse Landschapsstijl. Verscheidene bomen stammen uit die tijd, bijvoorbeeld de linde hier links van het huis. 
Huize Welgelegen heeft een complexe voorgeschiedenis.
Al in 1571 was op de plaats van het huidige Welgelegen een hofstede gelegen met een rosmolen : 'Die olde oely moele'.
Van 1650 tot 1832 was het huis bekend als 'Herberg de Roskam', gunstig gelegen aan één van de toegangswegen naar Zutphen en vlakbij de Martinuskerk, die een belangrijke streekfunctie had.  
In 1832 is het verbouwd tot buitenplaats door Willem van der Muelen en zijn vrouw Francoise Balfour of Burleigh. De voormalige herberg werd verbonden met een nieuw gebouwd herenhuis in classicistische trant. Uit deze tijd dateert de tuinaanleg in Engelse landschapsstijl. Van 1840 tot 1879 bewoond door diverse eigenaren. In 1879 verbouwd tot meisjeskostschool en dagschool voor Zutphense jongedames. In 1897 werd het verworven door de familie Ver Loren van Themaat, die ook het huis Alpha aan de overkant van de weg bezat.
De tuin kreeg toen de naam Overtuin. In deze periode werd de tuin verrijkt met uitbundige bloementuinen en fruitteelt.
Sinds 1986 is de buitenplaats eigendom van de Stichting Warnsveldse Monumenten. Nu is er een kleinschalige woon- en zorgvoorziening voor ouderen gevestigd.

De Japanse Honingboom 

 De meest bijzondere boom in de Overtuin is deze honingboom, Sophora japonica, een hier tamelijk zelden aangeplante soort, die in weerwil van de naam inheems is in China en Korea. Dit exemplaar schijnt het oudste van deze soort te zijn van Nederland. De boom doet enigszins denken aan de Robinia, vooral door het gelijksoortige samengestelde blad. De schors en takvorm lijken meer op de van een eik of walnoot. 

De honingboom valt op door laag aangezette, grillig kronkelende takken. Rechts ernaast een variëteit van de gewone esdoorn. De Bomenstichting heeft eerder geadviseerd om deze te kappen ten gunste van de honingboom. Het advies is nooit uitgevoerd maar de bomen lijken elkaar het bestaan te gunnen. 

De Sophora is een langzaam groeiende boom: na 176 jaar heeft hij een stamomtrek van 297 cm. Ook in hoogte steekt hij met 17 meter bescheiden af naast verscheidene bomen van meer dan 25 meter. 

Paardekastanje

In de Overtuin staan meer bijzondere bomen, zoals deze vervaarlijk overhellende paardekastanje, leunend op zijn takken. 

Eveneens uit het jaar van de tuinaanleg, 1832, stammend, zijn de linde naast het huis, een es, enkele forse zomereiken, een beuk en een Plataan en meerdere taxusbomen. Veel recenter aangeplant is een Kaukasische spar, Picea orientalis, herkenbaar door de zeer korte naalden. Heel fraai is de Japanse kornoelje, Cornus kausa, een kleine boom of hoge struik met een mooie gevlekte bast en in juni prachtig roomwitte bloemen. Ook de vrij recent geplante en uit China afkomstige vaantjesboom, Davidia involucrata, heeft fraaie bloemen, bestaande uit kleine hoofdjes, omgeven door twee forse, geelwitte schutbladen.
Meer informatie over de Overtuin is te vinden op de speciale Overtuin Website.


Home Nederlandse Versie

Home English Version

Inhoudsopgave van deze website met links naar vele andere pagina's op deze website

Warnsveld 2

Links naar andere websites over bomen en Literatuur over bomen.

Bomenstichting Zutphen e.o.


Deze website is gemaakt door Jeroen Philippona

U kunt mij e-mailen op jphilippona@hetnet.nl