De Linde van Upstedt

De Linde van Upstedt met haar totaal uitgeholde stam wordt gezien als de oudste boom van Niedersachsen en één van de oudste van Duitsland: zij zou 1150 jaar tellen. Dit idee is gebaseerd op de gedachte dat de boom ten tijde van de kerstening van de bewoners van Upstedt, in 850, zou zijn geplant en gewijd aan Maria. Echter, voor deze gedachte zijn geen bewijzen voorhanden. De stamomvang van deze Linde is sinds 1863 regematig gemeten en vertoont sindsdien een vreemd groeipatroon: in 1863 vermeldde Eduard Mielck in zijn boek Die Riesen der Pflanzenwelt een omtrek van 9,3 meter, in 1907 mat men 12,1 meter, in 1981 13,5 meter maar wij maten zelf in 1999 slechts 11,6 meter op 1,3m hoogte. De omtrek is recent dus flink gekrompen of de eerdere metingen zijn niet goed verricht. Het kan ook te wijten zijn aan het wegrotten van grote delen van de stam, die op oudere foto's nog een tamelijk gesloten indruk maakt.

Op deze foto uit november 1999, met Jeroen Pater, is goed te zien dat de stam nu slechts uit enkele "stelten" en wanden bestaat. Al meerdere eeuwen was zij totaal hol, maar tot in de twintigste eeuw maakte de stam een redelijk gesloten indruk.

Een foto van rond 1970 toont een nog deels gesloten stam. Uit Hugh Johnson - Het Bomen Boek

De kroon is al meermalen volledig verwoest, als bij een knotboom, maar vormt steeds weer nieuwe takken, die jaarlijks weer vol in blad staan. Daar de boom zo sterk is afgetakeld, en wellicht ook al in vroegere levensfase flinke brokken van de stam is verloren door houtrot en verwoesting door stormen, is de leeftijd niet met zekerheid te bepalen.

Terug naar Home NL-versie-----Levensduur-----Linde-----Home English Version