De Treeker Eik


foto Janus Visser

Een beroemde eik met een grotendeels bekende historie is de Treeker Eik. Deze eik staat vlak achter huize Den Treek, tegenwoordig een hotel, op het landgoed Den Treek-Henschoten, gelegen bij Leusden op de overgang van de Utrechtse heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Vanaf 1807 was dit landgoed in bezit van de familie De Beaufort. Vanaf 1813 werd het een familietraditie om regelmatig, aanvankelijk jaarlijks, de omvang van de Treeker Eik te meten op een hoogte van vijf Rhijnlandse Voet (1.57 meter) boven de grond. Door vergelijking van de groei met de jaarringen van een andere er vlakbij groeiende en in 1924 omgevallen eik kon worden bepaald dat de Treeker Eik in 1753 is ontkiemd.
De Treeker Eik is symbool van dit familielandgoed en naamgever van de Stichting de Treeker Eik die in 1965 werd opgericht. In 2003 is de 250e verjaardag van de eik feestelijk gevierd. Ter gelegenheid hiervan is een leuk boekje over de eik, het landgoed en de geschiedenis van landgoed en de familie De Beaufort uitgegeven.
De omvang op 1.30 m hoogte van de Treeker Eik is inmiddels ongeveer 5 meter. Hij had vroeger een hoogte van 30 meter. 
In de jaren 70 en 80 heeft de kroon in verband met taksterfte enkele snoeibeurten ondergaan, waardoor de eik nu nog ongeveer 24 m hoog is. De kroon was voordien zeer machtig en 35 m breed, daarna nog 28 m.  
Landgoed Den Treek is rijk aan oude bomen, vooral eiken en beuken en ook landschappelijk zeer fraai. De combinatie van de hoge heuvelrug en de lage, vochtige Gelderse Vallei maken het tot een gebied met hoge natuurlijke kwaliteiten. Door ontwatering was de botanische rijkdom verminderd, maar momenteel probeert men deze te hertstellen door het vasthouden van schoon kwelwater en het verschralen van nat hooiland. 

Het boekje Verleden en heden van de Treeker eik en zijn omgeving (auteur Wim Schipper) is te koop op deze website: www.bduboeken.nl/ boekbeschrijving/treekereik.html

Home NL Versie----------Eik-----------Home English Version