Neuenburger Urwald en Urwald Baumweg

Vergelijkbaar met het Hasbruch is het Neuenburger Urwald in noordelijk Oost-Friesland. Het is eveneens een voormalig Hudewald, waarvan een deel sinds 1870 als bosreservaat wordt beheerd. De bodem is iets droger dan van het Hasbruch. Hier een gedeelte met veel oude eiken, welke tot 700 jaar oud schijnen te zijn. De boomlaag wordt verder gevormd door beuken en haagbeuken, terwijl de struiklaag wordt gedomineerd door hulst, aangevuld door onder andere meidoorn, hazelaar en Gelderse roos. Ook hier is een rijke kruidlaag met vele voorjaarsbloeiers te vinden.

Urwald Baumweg ligt bij Cloppenburg, zo'n 90 km ten oosten van Emmen. Ook hier geen uitgestrekt maagdelijk oerwoud, maar een stuk bos van 50 ha waar al decennia lang niet in wordt gekapt en daardoor een zeer natuurlijke indruk maakt. De bodem is hier wat zandiger en voedselarmer dan in het Hasbruch en Neuenburg, waardoor het bos een ijlere structuur heeft en een wat minder rijke kruidlaag.

The forest-reserves of Neuenburg and Baumweg are next to the Hasbruch among the best examples of Old-growth forests in Germany.

Home Nederlandse Versie--------Duitsland 5 met o.a. Hasbruch---------Home English Version