De dikke Canadapopulier van Nederhemert


foto Henri van Dorsten

Tot 1990 stond de dikste populier van Nederland vlakbij de rune van het kasteeltje bij Nederhemert-Zuid, in de Bommelerwaard. Deze reus, met een stamomvang op 1,3 m hoogte van 760 cm en een leeftijd van 130 140 jaar, werd geveld door de zware storm in januari van dat jaar. De indrukwekkende boom was een zogenaamde 'late' Canadese Populier, Populus x canadensis 'serotina' en schijnt een grensboom te zijn geweest. Deze informatie is te vinden in het niet meer verkrijgbare boek 'Bomen in woord en beeld' van Henri van Dorsten.

Toen ik deze populier kort daarna in onwetendheid voor het eerst wilde bezoeken, restten slechts bovenstaand treurige rune. Deze populier is in dikte nu ingehaald door de zeer vitale populier van Nijenbeek, aan de westoever van de IJssel tussen Zutphen en Deventer. Ook andere populieren langs de IJssel bij Baak en bij Bingerden zijn vrijwel even dik

Home Nl Versie----Populier----Populier van Nijeneek----Links----Home English Version