Middachter Allee

foto Edwin Blees

De Middachter Allee was tot in de Tweede Wereldoorlog beroemd om zijn prachtige dubbele beukenrij. Deze allee werd vaak genoemd als mooiste beukenlaan van Nederland. De beuken waren rond 1767 aangeplant en hadden na ruim 170 jaar een fenomenale hoogte van ruim 40 meter bereikt. Volgens oude gegevens zouden sommige beuken zelfs 47 m hebben gehaald. In de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitse troepen de laan echter opgeblazen, om de doorgang voor de gešllieerden te blokkeren. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is de laan in twee fasen vernieuwd. De nieuw geplante beuken hebben inmiddels een flink formaat bereikt en de kruinen vormen weer een koepel. Pas rond 2100 zullen ze de allure van de oude laan kunnen evenaren. Dat de laan het zonder de voortijdige vernieling nog tot 2003 had volgehouden is onwaarschijnlijk: de beuken aan de dwars erop staande oprijlaan van Middachten stammen uit dezelfde periode en zijn niet gekapt, maar in aftakelende toestand. Men zou dit langs de doorgaande weg niet hebben getolereerd en vanwege gevaar voor het verkeer vermoedelijk rond 1980 tot kap van de laan zijn overgegaan.

terug naar Home Nederlandse Versie-----------Dieren