Larix

Een belangrijke boom in de Europese gebergten is de Europese Larix ( Larix europea ). Het is een pionierboomsoort die vooral op grotere hoogte in de bergen makkelijk opslaat op open plekken. In de Alpen is hij onder invloed van de mens sterk toegenomen: de mens heeft veel dichte sparrenbossen omgehakt. Op kaalslagen evenals stormgaten en door lawines veroorzaakte open plekken is de Larix vaak de eerste boom die opslaat. Ook bij herbebossing van Alpenweiden is de Larix veel gebruikt. Hoewel het hierboven niet zo opvalt, is dit een buitengewoon dik en oud exemplaar dat we op 1700 m hoogte vonden in het Binntal, oostelijk Wallis, Zwitserland.

De gigantisch dikke stamvoet van dezelfde Larix: veruit de dikste Larix die ik ooit zag. Omdat hij op een steile helling staat is de preciese omtrek lastig te bepalen: op 1,3 m boven het hoogste punt van de bodem rond de stam is de omtrek 695 cm. Echter, op 1,3 m boven de gemiddelde hoogte van de bodem is dit al 825 cm en op 1,5 m boven de benedenzijde zelfs 1000 cm ! Hoe oud deze reus is zal door jaarringonderzoek m.b.v. boringen kunnen worden onderzocht. Ter vergelijking: omgehakte Larixen uit de buurt waarvan ik de jaarringen kon tellen hadden bij een diameter van ▒ 1 m een leeftijd van 200 tot 300 jaar. In de Vallei van Ultimo nabij Santa Geltrude, regio Trentino, Noord ItaliŰ, staan drie oude Larixen, waarvan de dikste 820 cm omtrek haalt. Een vierde exemplaar had een omtrek van 780 cm en is in 1930 door een storm ontworteld: men heeft de jaarringen geteld en kwam op 2200 jaar! Helaas zijn deze gegevens echter nooit schriftelijk/wetenschappelijk vastgelegd en dus niet te verifiŰren. Bij andere Larixen is echter tot op heden nooit een hogere leeftijd dan 985 jaar bepaald. Onze Binntal-Larix lijkt in open omstandigheden opgegroeid en heeft een nogal gezwollen stamvoet, wellicht bestaande uit worteluitlopers. Op 4 m hoogte bedraagt de omtrek nog ongeveer 500 cm. In Engeland staan ook enkele van dergelijke exemplaren, door Alan Mitchel "pedestal" ofwel "voetstuk" larixen worden genoemd. Ze zijn vergelijkbaar van afmetingen en Mitchel schrijft dat ze uit ▒ 1740 stammen. Een leeftijd van 300 jaar lijkt me voor bovenstaande Larix toch wel het minimum! In het Binn-tal zijn veel Larixbossen; we zagen er vrij veel oude exemplaren, waaronder nog enkele met een stamomvang van meer dan 4 m. EÚn ander exemplaar had een stamomvang van ongeveer 6 m.

Thumbnail
Larix Binntal-2
naalden en kegels

Thumbnail
Larix Binntal-3

Thumbnail
Larix Binntal-4

Thumbnail
Larixbos Binntal

Thumbnail
Larix-herfst-1

Thumbnail
Larix-herfst-2

Home Dutch Version -----------------------Home English Version