Knotwilg - Pollard Willow

Some pictures of pollard-willows, wich are very characteristic for the Dutch landscape.

Een rijtje knotwilgen in de mist nabij Voorst. Op mijn website schenk ik weinig aandacht aan de Wilg. Reden daarvoor is dat er weinig echt monumentale, oude wilgen te vinden zijn in Nederland. Wilgen hebben zacht, snel rottend hout en begeven het meestal na een aantal decennia tot maximaal een eeuw. Toch is de wilg en met name de knotwilg een zeer karakteristieke soort in het Nederlandse landschap, vooral in de lage polders in het westen en langs de grote rivieren. Het knotten is een oud gebruik dat in Nederland sinds de middeleeuwen werd toegepast op Schietwilgen ( Salix alba), maar ook wel op populieren, elzen en essen. De bomen werden afgeknot op 2 3 m hoogte; de twijgen en takken werden gebruikt voor o.a. het vlechten van manden, de wanden van lemen huizen, hekwerken en zinkstukken voor dijkbouw. Eenmaal geknot dient men de bomen elke drie vier jaar opnieuw te knotten, omdat de takken snel weer uitgroeien en anders te zwaar worden voor de stam.

Pas geknotte wilgen in de IJsseluiterwaarden bij Wilp. Het knotten heeft geen economische betekenis meer. Veel knotwilgen groeiden de afgelopen decennia dan ook te lang door en dreigden in te storten. Dit is jammer, daar de knotwilgen een zeer belangrijk element vormen in het Hollandse Landschap. Daarbij hebben ze ook een grote ecologische waarde: de stammen worden snel hol en bieden ruimte aan verschillende soorten vogels , bijvoorbeeld steenuilen, maar ook aan muizen en vleermuizen. Op de stamkoppen groeien vaak allerlei soorten mossen, varens en paddestoelen. Daarom zetten verschillende natuurbeschermingsorganisaties, zoals bijvoorbeeld het IVN, zich in voor het behoud van knotwilgen, onder andere door het organiseren van onderhoudsdagen voor vrijwilligers.

Knotwilg Zutphen 1

Knotwilg Zutphen 2

Hier nog twee dikke knotwilgen in de IJsseluiterwaard bij Zutphen. Hun omtrek op 1,3 m hoogte is respectievelijk 505 en 710 cm. Van de tweede wilg is de omtrek bij de bodem 620 cm. Ik vermoed dat beide exemplaren zeker 80 jaar oud zijn. Ze zijn al lang niet meer geknot, de tweede wilg al meerdere decennia niet.

Schietwilgen Brummen 1


Schietwilgen Brummen 2

Dat Schietwilgen, wanneer ze niet worden geknot, kunnen uitgroeien tot forse, hoge bomen, is te zien aan deze rij in de uiterwaard bij Brummen aan de IJssel, vlakbij het pontje naar Bronkhorst.

Home NL versie-----terug naar Brummen-----Links-----Home English Version