De Eik op het eiland van Hoevelaken

Achter Huize Hoevelaken, helaas vlakbij het bekende knooppunt van snelwegen, staat op een eiland in de grote vijver een indrukwekkende en zeer harmonieus gevormde Zomereik. De eik heeft alle ruimte gehad om zich optimaal te ontwikkelen. Ook de bodem werkt duidelijk mee en niemand trapt de eik op zijn wortels: hij maakt dan ook een zeer gezonde indruk. Wanneer hij is geplant is mij niet bekend, op de lijst van de Bomenstichting wordt een plantdatum tussen 1600 en 1700 genoemd, wat gezien de omvang van 545 cm aan de hoge kant lijkt voor een volledig vrijstaande eik. Op het landgoed Hoevelaken staan meer fraaie bomen, vooral eiken en beuken maar ook een enkele grote Plataan en Moerascypres. Uitblinkend is een groep zware, ook rond  200 jaar oude Zomereiken in de weide voor het huis. De lange oude beukenlaan langs de zichtas achter het huis moest helaas worden gekapt vanwege de ouderdom en instortingsgevaar. Een beschrijving van Landgoed Hoevelaken is te vinden in het nieuwe boekje van Gerrit de Graaf over Buitenplaatsen in de Gelderse Vallei en in het Handboek van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen.

Home NL Versie----------Eik-----------Home English Version