Elbholz - Iepen  4   Hoewel door de iepziekte al veel oudere iepen zijn geveld, zijn er naast de reusachtige oude zomereiken in het buitendijkse deel van het Elbholz ook nog steeds zeer forse iepen te vinden, zoals dit exemplaar met een hoogte van 30 m, een stamomtrek van 4 m en een leeftijd van vermoedelijk ongeveer 150 jaar. De meeste overgebleven iepen zijn zoals eerder vermeld Steeliepen. Ook in het dichtere binnendijkse bos staan iepen, maar dergelijke oude exemplaren zijn er vermoedelijk niet. 

terug naar Iep