Elbholz - Iepen 3  Opvallend in het Elbholz is dat onder verschillende oude eiken jonge iepjes groeien, die pal tegen de eikenstam zijn ontsproten. Iets soortgelijks is in andere bostypes te zien van beuken, die eveneens vaak onder eiken ontspruiten. Bij de beuken leidt dit er vaak toe dat ze uiteindelijk de gastvrije eik overgroeien en door hun intense schaduw doden. Of ook Iepen hiertoe in staat zijn is mij niet bekend; door de iepeziekte is het tegenwoordig ook niet erg waarschijnlijk. Deze Elbholz-eiken zijn overigens reusachtig en hebben respektievelijk een omtrek van 6 en 6,7 meter.

terug naar Iep----------naar Elbholz Iepen 4