Elbholz - Iepen 1  In het Elbholz staan, respectievelijk stonden veel Iepen. Ze staan vooral op de overgang van lagere naar hogere delen van de uiterwaard, zoals hier: deze exemplaren kijken uit over rietland langs de Elbe. Naar mijn indruk zijn het in meerderheid Steel- ofwel Fladderiepen, gezien de vruchtjes aan vrij lange steeltjes. Vreemd is dit niet, Steeliepen worden minder geplaagd door de iepziekte dan Veldiepen en Ruwe Iepen omdat de iepespintkevers hun bast en bladeren  niet lusten. 

terug naar Iep-----------------------------verder naar Elbholz-Iepen 2