Het woud van Bialowieza

In het grensgebied van Polen en Wit-Rusland ligt het enorme bosgebied van Bialowieza,met een oppervlakte van in totaal 137.000 ha. Daarvan ligt 58.000 ha in Polen. Het gebied is sinds de IJstijd altijd bos geweest, reden waarom de Polen het Puszca - Oerwoud noemen. Eeuwenlang was het woud eigendom van de Poolse koningen die het als jachtgebied gebruikten, onder andere voor jacht op de Wisent. Daardoor werd het tegen kaalkap beschermd. De mens heeft er echter wel degelijk invloed op uitgeoefend. In de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitsers er enorme hoeveelheden hout gekapt. Een gedeelte van bijna 5000 ha is vanaf 1921 bosreservaat en kreeg in 1932 de status van Nationaal Park. In 1996 is dit uitgebreid tot 10.502 ha. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere bosreservaten. In het Witrussische deel is een enorm gebied Nationaal Park maar de bescherming hiervan is minder duidelijk geregeld dan in het Poolse deel. Het strikte oerbosreservaat in Polen is het grootste en minst aangetaste oerbos in het laagland van West- en Midden-Europa. De foto toon de bosrand vanaf een moerassig rivierdal aan de noordrand van het strikte reservaat.

Above a photograph of the forest-border of Bialowieza, as viewed from an open river valley. The famous National Park of Bialowieza, Poland, contains together with its sister-park in White-Russia the largest and best preserved natural (also called virgin or old-growth-) forests of the lowland of Europe. It is very rich in plant-, fungus-, insect- and bird-species. The most famous animal living here is the Wisent or European Bison, beside wich there are lynx, wolf, bever, moose and many other mammals. The mixed forest is dense with very tall trees: Norway Spruce of 50 metre (165 feet), and Oak, Small-leaf Lime trees, Ash and Scotch Pine up to 43 m (141 feet) , the oaks be´ng the oldest and most massive, with ages of over 400 and perhaps 600 years and a girth of up to 7 m (23 feet), while Limes are second in girth and (for upgoing stems) in age (regrowth of rootstocks of Limes are as a genetic individual probably much older even than the oldest oaks).

Het woud is zeer dicht, weelderig en soortenrijk: afhankelijk van bodem en grondwaterstand zijn er verschillende bostypen. Hier een blik in de zomer van het linden-eiken-haagbeukenbos op vochtige leembodems. Hier groeien enorm hoge fijnsparren, grove dennen, winterlinden, zomereiken, haagbeuken, essen, iepen, berken en noordse esdoorns. De fijnsparren bereiken hoogtes tot 50 meter, de dennen en loofbomen tot meer dan 40 meter. Het bos is zeer rijk aan allerlei voorjaarsbloeiers, paddestoelen, vogels en insecten. Er zijn in Bialowieza ook uitgestrekte moerasbossen met elzen en essen, terwijl op zandige, voedselarme bodems een gemengd bos van grove den, berk en eik groeit. Bialowieza is beroemd door de aanwezigheid van een groep Wisenten of Europese Bizons, terwijl er ook elanden, bevers, enkele wolven en lynxen voorkomen.

Inside the virgin forest of Bialowieza, here an Oak-lime-hornbeam forest.

Een 40 meter hoge zomereik en fijnsparren torenen uit boven jonge haagbeuken en lindes.

A typical tall old-growth common oak in Bialowieza, about 40 m ( 132 feet) tall, and spruce-trees, Picea abies, towering above young limes and hornbeams.

Het al 80 jaar bestaande stricte oerwoud-reservaat is slechts beperkt toegankelijk: alleen in een klein gedeelte mogen toeristen onder begeleiding van een gids komen. De dikste en misschien oudste boom langs het instructiepad is de Bartny-eik (Dab Bartny = Pools voor Bijen - eik) , 41 m hoog, met een stamomvang van 6,20 m en een leeftijd die door de locale autoriteiten wordt geschat op 400 - 600+ jaar; zelf denk ik aan 400 - 450 j. Zijn naam dankt hij aan een nest van wilde bijen wat vroeger hoog in een holte in de stam zat en dat werd geŰxploitteerd door plaatselijke imkers. Bovenstaande foto maakte ik in 1990. Zie ook doorklikfoto 4 hieronder.

Voor meer gegevens en foto's van de reusachtige eiken van Bialowieza zie de website van Tomasz Niechoda: 
 Eiken van Bialowieza .

The Bee-oak, one of the larger trees of Bialowieza, 41 m (135 feet) tall, girth 620 cm (over 20 feet) and an age of over 400 years.

Een ongeveer 36 meter hoge kleinbladige of winterlinde met de kenmerkende kleine grijsgroene blaadjes.

An old Small-leaved Lime-tree ( Tilia cordata ) , about 36 m ( 120 feet) tall, with its typical grey-green leaves.


Door onderstaande foto's aan te klikken krijgt u een grotere foto te zien.

Thumbnails


Bialowieza 1
Linden-eiken
-haagbeukenbos


Bialowieza 2
Winterlinde
& Maretak


Bialowieza 3
Noorse esdoorn


Bialowieza 4
Zomereik - Bartny


Bialowieza 5
Fijnspar
& wortelplakaten


Bialowieza 6
Iep & Es


Bialowieza 7
Dood hout


Bialowieza 8
Jagiello-eik


Bialowieza 9
Paddestoelen


Bialowieza 10
Elzenbroek

Website van Tomasz Niechoda over eiken in het oerbos van Bialowieza, Polen

Home Nederlandse Versie---Polen---Links---Poland---Home English Version