Apeldoorn Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken

Old trees in the Netherlands and Europe


Oude bomen in en om Apeldoorn

Apeldoorn is een in oppervlakte forse gemeente met binnen haar grenzen flinke bosgebieden, maar ook binnen de bebouwde kom meer dan 50.000 straat- en parkbomen. Daarnaast staan veel mooie bomen in tuinen. Onder deze bomen bevinden zich heel wat bijzondere exemplaren. Op de lijst van bijzondere bomen staan 5.000 bomen vermeld. De gemeente heeft al enkele decennia een voortvarend boombeschermingsbeleid, waarbij de naam van Anton Dekker, boomspecialist van de afdeling groen, niet onvermeld mag blijven.

Het Apeldoorns Kanaal

Het in de 19e eeuw in opdracht van Koning Willem I aangelegde Apeldoorns Kanaal wordt omzoomd door fors geboomte. Langs het deel van Apeldoorn tot Dieren betreft het voornamelijk Amerikaanse Eiken. Hoewel gedurende een groot deel van het jaar wellicht wat stijf en saai, overtreffen zij in oktober vele concurrenten met een vlammend afscheid van hun zomergewaad!

Langs het hele zuidelijk deel van het kanaal loopt aan de oostkant een vrijliggend fietspad, zodat je deze kleurenpracht kunt genieten van Dieren tot hartje Apeldoorn.

De Linde van Oosterhuizen

In het buitengebied ten zuiden van Apeldoorn ligt aan de westzijde van het Apeldoorns kanaal het dorpje Oosterhuizen. Bij een monumentale boerderij aan de Achterste Kerkweg staat een fraaie oude Hollandse Linde, die vroeger is gesnoeid maar vervolgens weer uitgegroeid, zodat de boom nu een hoge kroon bezit.

Met een omtrek van ruim 6 meter behoort de Linde van Oosterhuizen tot de dikkere lindes van ons land. De boerderij is kort na 1700 gebouwd. Volgens de huidige eigenaren van de boerderij stamt de linde hoogstwaarschijnlijk ook uit de bouwperiode, en heeft dus een vermoedelijke leeftijd van ongeveer 300 jaar. Hij is goed te zien vanaf de openbare weg en een bezoekje waard. De omtrek was in 1989 550 cm. 

In het register van monumentale bomen staat de linde van Oosterhuizen te boek als een Hollandse Linde van het type "Pallida", die ook wel "Koningslinde" wordt genoemd (Tilia vulgaris 'Pallida').  Dit is naast de zogenaamde "Zwarte Linde" één van de oude klonen van hybride linden die in Holland werden gekweekt vanaf de 17e eeuw. Zoals gebruikelijk bij Hollandse lindes vormt dit exemplaar overvloedig waterlot. De eigenaren verwijderen dit één maal per jaar.

Herfsttooi op 12 oktober 2008.

Hier is goed te zien dat de linde vroeger op ruim 2½ meter hoogte is gesnoeid. De boom heeft sindsdien een uit vele armen opgebouwde kroon gevormd, die het al vele decennia heeft volgehouden. Wel is in 2005, na het ontdekken van een scheur in een grote tak, de kroon op advies van de Bomenstichting gesnoeid en zijn er flexibele kroonankers aangebracht. Toch logenstraft deze linde het onder boomverzorgers gangbare idee dat een linde, na éénmaal te zijn gekandelaberd of geknot, niet meer kan uitgroeien tot een hoge boom. Tussen de twee rechter takken is nog net een steenuilenkast te zien. 

 

Ongeveer vijf kilometer naar het noordwesten, aan de G.P.Duringlaan in Uchelen, staat in de achtertuin van nr. 17 ook zo'n fraaie oude Koningslinde, met eenzelfde asymmetrische en sterk gewelfde stam en een verticale kroonopbouw. De boom is goed te zien vanaf de openbare straat tussen nr. 15 en 17 naast de tuin. 

De linde van Uchelen heeft een omtrek van 570 cm. Volgens het register van Monumentale bomen zou deze linde rond 1800 - 1810 zijn geplant, wat me vrij aannemelijk lijkt. 

Een heel andere vormgeving heeft een derde oude linde in Apeldoorn, aan de Berghuizerweg 149, grenzend aan een sportpark en aan het Orderbos. Hier stond vroeger een boerderij, het Berghuis, die al in 1912 schijnt te zijn afgebroken. De boerderij kan dus worden beschouwd als een oorspronkelijke boerderijlinde. Tegenwoordig staat de linde achter een nieuwe woning. Ook deze linde stamt volgens het register van Monumentale Bomen uit 1800 - 1810. 

Deze linde staat ook te boek als een Hollandse linde; vermoedelijk gaat het hier om de eveneens oude kloon zwarte linde (Tilia vulgaris 'Zwarte linde'). Deze linde staat in een privé-tuin, maar is wel te zien vanaf het weggetje naar de sportvelden. 

Home NL Versie----Inhoud-----Bomen bij Paleis Het Loo----Linde----Home English Version