De Eik van Amerongen

Aan de rand van Amerongen, tussen Utrechtse Heuvelrug en Nederrijn, is het fraaie gelijknamige kasteel te vinden. Dit werd al in 1286 vermeld, is door de Fransen in 1673 in brand gestoken en vervolgens herbouwd en in 1685 voltooid. In het kasteelpark staat een kapitale Zomereik, die kort na de herbouw schijnt te zijn geplant en nu dus bijna 330 jaar zal tellen. Met zijn hoogte van 32 meter en lange, puntgave stam met een omtrek van 590 cm is het één der zwaarste eiken van ons land. De voor een vrijstaande eik grote hoogte en lange stam dankt hij mede aan de zeer vruchtbare kleigrond in de uiterwaarden van de Neder-Rijn, hier Amerongse Bovenpolder geheten. 

Zomerbeeld op 30 juni 2008: de eik toont zich in uitstekende conditie. Tijdens de storm op 18 januari 2007 zijn meerdere oude beuken in het aangrenzende parkbos omgewaaid. De eiken bleven staan maar werden deels beschadigd door de omvallende beuken. Gelukkig is de grootste eik volledig gespaard.  

Slechts weinig eiken in Nederland hebben een vergelijkbaar gave, zware en lange stam. De Amerongse eik is geadopteerd door de Bomenstichting. In het aangrenzende bosje staan meer mooie eiken. 

Home NL Versie------inhoudsopgave van deze website------Eik------Home English Version